Aandachtspunten aangifte Inkomstenbelasting 2017

Aandachtspunten aangifte Inkomstenbelasting 2017 (in 2018)

 • Diverse relaties hebben reeds betaald voor de aangifte bij het afsluiten van hun nieuwe hypotheek (ingegaan in 2017). Er zal dan geen (aanvullende) factuur worden verzonden.
 • Wij bieden relaties het eerste jaar dat hun hypotheek ingaat een kortingstarief aan. Let op: dit geldt voor het jaar dat de hypotheek in is gegaan. We verrichten graag de aangifte voor je in een opvolgend of eerder belastingjaar, maar dan is ons reguliere tarief van toepassing. Het kortingstarief is € 100,= (ex. BTW) voor de volledige aangifte (ongeacht of het 1 of 2 personen zijn).
 • Het tijdig kunnen verrichten van alle aangiftes voor onze relaties is een zeer omvangrijk project inmiddels. Het is daarom zeer belangrijk dat de instructies worden gevolgd. Lees deze graag goed. We zullen dit jaar strenger zijn t.a.v. de dossiervorming. Juist aangeleverde, complete dossiers zullen als eerste worden verricht.
 • Wij verrichten geen aangiftes voor relaties die ondernemer (geworden) zijn in 2017. Wel kunnen we indien gewenst doorverwijzen naar een goede accountant / belastingadvieskantoor.
 • Wij keuren een aangeleverd dossier / dossierstukken af, indien deze niet op de voorgeschreven wijze zijn aangeleverd. Een alternatief is dat stukken bij ons worden afgegeven op kantoor. Hier rekenen we een aanvullend bedrag voor, zie onze tarievenlijst. 
 • We verwachten van iedere persoon voor wie we de aangifte doen altijd een scan van de brief met de code van de Belastingdienst, waarmee we de vooringevulde gegevens kunnen ophalen. Wanneer deze brief niet aan ons wordt gemaild, dan kunnen we de aangifte niet afronden. Let op: deze code is NIET hetzelfde als de brief waarin wordt bevestigd dat wij gemachtigd zijn voor het mogen inzien van de aanslag.
 • Lees heel goed het stappenplan, daar worden alle vragen over het proces beantwoord.
 • Je krijgt van ons een bevestiging dat je aangiftestukken zijn ontvangen. Het kan enige tijd duren voordat je een terugkoppeling krijgt over de juist- en volledigheid van je dossier. Wanneer er een enkel document ontbreekt, dan betekent dit niet dat je te laat bent. Het is voor ons niet te doen om alle dossiers voor onze deadline van vrijdag 06-04-2018 te hebben gecontroleerd op juist- en volledigheid. We laten je zo snel mogelijk weten of je compleet bent.
 • We verzoeken geduldig te zijn en ons de tijd te geven om ons werk te doen. Wanneer je nog niets hebt vernomen over je aangifte, dan is deze nog niet behandeld. We vergeten niemand!
 • Wij zetten je aangifte klaar in een online Klantportaal. Hier krijg je gegevens over toegezonden. Je dient zelf de aangifte door te lopen en te accorderen. Na je akkoord wordt de aangifte verzonden aan de Belastingdienst. Doe dit tijdig!
 • Om onze toegevoegde waarde te laten blijken zullen we wanneer we interessante kansen zien voor je o.b.v. de verkregen gegevens je hierover informeren. Dit zal in de maanden na het aangifteseizoen zijn.
 • Wanneer er (verwachte) mutaties zijn in 2018 of mocht er behoefte zijn aan financieel advies, laat ons dan graag weten waarover, dan nemen we contact op om te bespreken hoe we je van dienst kunnen zijn.
 • Zorg ervoor dat aangeleverde bestanden NIET zijn beveiligd met een password. Wij keuren deze documenten af, wij gaan geen passwords opslaan.
 • Wanneer je op zaterdag 07-04-2018 nog géén brief hebt ontvangen met daarin de code voor het ophalen van de gegevens bij de Belastingdienst, laat het ons dan weten
 • Wij hebben vrijwel doorlopend tijd in onze agenda vrijgepland om ingekomen stukken te verwerken en aangiftes te verzorgen. 
 • Ca 6 - 12 weken na het door ons insturen van de aangifte kun je bericht verwachten van de Belastingdienst.