Belastingen | Algemeen | De SBA-machtiging

Belastingen | Algemeen | De SBA-machtiging

SBA staat voor Serviceberichten Aanslag Inkomstenheffing. Belastingconsulenten, zoals wij, kunnen gemachtigd worden om de aanslagen die er worden opgelegd ook te mogen inzien. Het is voor ons fijn om vast te kunnen stellen dat er een aanslag is opgelegd en of deze overeenkomt met de ingediende aangifte. Door de machtiging is het niet nodig om ons een kopie / scan van de aanslag te mailen, wij hebben de mogelijkheid om de aanslag binnen de beveiligde omgeving van onze aangiftesoftware in te kunnen zien. 

Procedure

Voor alle klanten van wie we een aangifte verrichten (of verwachten te gaan verrichten) vragen we de SBA-machtiging aan. Per post wordt er, per belastingplichtige, een bevestigingsbrief verzonden op het huisadres. Deze brief is ter kennisgeving. Je krijgt van ieder kalenderjaar een machtiging. 

Machtiging 2019

De machtigingen 2019 worden vanaf eind augustus 2018 / september 2019 per post toegezonden aan iedereen van wie we de machtiging ook hadden voor de jaren 2017 en 2018. Dit is een automatisch proces. Je hoeft niets met het document te doen wanneer we in of over 2019 opnieuw de aangifte van dat jaar voor je verrichten.

Aandachtspunt

Bij de brief wordt een antwoordenveloppe verzonden. Deze moet je ALLEEN gebruiken wanneer je ons NIET wilt machtigen voor het mogen ontvangen van de aanslag. 

Wijziging intermediair

Het is altijd mogelijk een ander belastingintermediair aan te wijzen. Een machtiging kan slechts aan 1 intermediair tegelijkertijd worden gegeven. Wanneer wij vaststellen dat wij geen SBA-machtiging kunnen krijgen, dan stellen wij hier vragen over, zodat we onze administratie goed op orde kunnen houden.