Belastingen | Algemeen | Documenten en proces

Belastingen | Algemeen | Documenten en proces

Omdat we veel vragen krijgen over het aangifteproces leggen we hier beknopt uit hoe het proces verloopt bij de Belastingdienst. 

Wat is een aangfite?

Een aangifte bestaat uit alle gegevens die je als Belastingplichtige meldt aan de Belastingdienst. Dit is dus wat je zelf instuurt of wat namens jou is ingestuurd door ons als belastingconsulent. 

Wat is een voorlopige aanslag?

Dit is een document op basis waarvan de Belastingdienst heeft besloten om vooruitlopend op de definitieve cijfers over te gaan tot verwerking. Veelal leidt dit tot een maandelijkse teruggave. In de volksmond wordt een voorlopige aanslag dan ook voorlopige teruggave genoemd

Wat is een definitieve aanslag?

Dit is een document waaruit blijkt dat de Belastingdienst het eens is met alle aangeleverde gegevens. Het Belastingjaar is dan "afgesloten"

Aangifte doen (definitief)

Jaarlijks moet er aangifte worden gedaan. Dit op basis van de werkelijke cijfers. Dit moet voor 01-05 van het opvolgende kalenderjaar. Tenzij er uitstel is verleend. Dan mag het later. De belastingdienst ontvangt heel veel gegevens. Hierdoor kan de Belastingdienst de aangifte "voorinvullen". Je moet deze gegevens allemaal controleren. Vaak blijkt dat er gegevens ontbreken. Of dat er voordeel behaald kan worden. Zeker in jaren waarbij er wijzigingen zijn waarvan de gegevens niet doorgegeven (kunnen) worden aan de Belastingdienst, blijkt dat ondersteuning door een deskundige zeer belangrijk is. Wij bieden deze ondersteuning. 

Voorlopige aangifte (ook wel: voorlopige teruggave) 

Het is mogelijk om, vooruitlopend op het melden van alle definitieve cijfers na afloop van een kalenderjaar (zie aangifte doen) alvast bij de Belastingdienst een voorlopige aangifte te doen. Je meldt voor of gedurende het jaar aan de Belastingdienst wat je verwachte situatie is. Zo kun je doorgeven dat je verwacht bepaalde aftrekposten te hebben of inkomsten te hebben waarover je belasting moet betalen. 

Voorlopige aanslag, gedurende het jaar

Wanneer je een voorlopige aangifte doet, dan krijg je altijd een voorlopige aanslag. Hierin staat welk bedrag je moet betalen of welk bedrag je ontvangt. Wanneer je een bedrag moet betalen, dan word je verwacht om dit bedrag in één keer te voldoen. Wanneer je een bedrag ontvangt, dan krijg je berekende bedrag gespreid betaald over het betreffende kalenderjaar. Over het resterend aantal kalendermaanden in het betreffende jaar, vanaf het moment van het vaststellen van de voorlopige aanslag. 

Doorrollen voorlopige aanslag

Wanneer de Belastingdienst een voorlopige aanslag uitbetaalt, dan zal er het jaar erop, mits de voorlopige aanslag het jaar ervoor voor 15-10 is opgelegd, er opnieuw een voorlopige aanslag worden verkregen. Dit heet doorrollen. Het voordeel hiervan is dat je jaarlijks niet opnieuw een verzoek hoeft in te dienen. Het nadeel is dat wanneer in het voorgaande jaar er bijzonderheden waren, zoals hogere aftrekposten, dat je het jaar erop wederom een op deze aftrekposten gebaseerde voorlopige aanslag ontvangt. Jaarlijks de voorlopige aanslag beoordelen is dan ook verstandig. Zeker wanneer het doel is dat je niet moet terugbetalen aan het einde van het jaar. 

Voorlopige aanslag, na het verrichten van een (definitieve) aangifte

Wanneer er aangifte wordt gedaan over een kalenderjaar, op basis van de definitieve cijfers, dan kan de Belastingdienst besluiten om een (nieuwe) voorlopige aanslag op te leggen. Dit houdt in dat ze de mogelijkheid open willen laten om eventuele controles nog uit te voeren. Dit is niet zorgwekkend, het komt vaak voor. 

Definitieve aanslag

Wanneer de Belastingdienst de aangifte heeft gecontroleerd en deze akkoord heeft bevonden, dan leidt dit tot een definitieve aanslag. Dit houdt in dat de Belastingdienst in beginsel de aangifte niet meer zal controleren en akkoord is met wat er is opgegeven. Het kan lang duren voordat er een definitieve aanslag wordt verkregen

Koppeling met toeslagen

Wanneer er een definitieve aanslag is opgelegd, dan worden deze gegevens gekoppeld met de DIenst Toeslagen. Een aantal weken na de definitieve aanslag Inkomstenbelasting ontvang je een definitieve beschikking Toeslagen. Indien van toepassing.

Terugbetalen belastingen

Wanneer je gedurende een jaar een te hoog bedrag ontvangt van de Belastingdienst, dan zal dit worden gecorrigeerd bij de definitieve aangifte. Die leidt tot de definitieve aanslag. Dit betekent dat je een bedrag moet terugbetalen. Anders gezegd: je hebt gedurende het jaar een te hoog maandelijks bedrag ontvangen. Veel mensen vinden dit niet fijn. Liever ontvangen dan terugbetalen aan het einde van het jaar. Wij streven ernaar dat onze relaties niets terug te hoeven betalen. Echter, hier kunnen we geen garanties op geven. Er is in dit geval geen schade. Het betekent niets meer dan dat het eerder ontvangen bedrag gedurende het jaar te hoog is geweest. Uiteraard hebben we er begrip voor dat dit ongewenst is. Maar er is geen sprake van "schade". Of een verwijtbare fout. Er kunnen altijd omstandigheden zijn waardoor een eerdere inschatting of op basis van het doorrollen van een voorlopige aanslag, er een te hoog bedrag is ontvangen. 

Ophalen van gegevens

De gegevens van de Belastingdienst zijn allemaal op te halen via de Mijn Belastingdienst-omgeving. Hier moet je met je DigiD inloggen. Wij ontvangen graag, per e-mail, per betrokken relatie, alle voorlopige en definitieve aanslagen die er te downloaden zijn. Ook zijn de meest recente aangiftes te downloaden. Ook deze ontvangen wij graag. De look-and-feel is in 2019 veranderd.

Onze diensten

  • Wij kunnen beoordelen of de hoogte van de voorlopige aanslag juist is
  • Wij kunnen beoordelen of er naar verwachting een bedrag betaald moet worden of moet worden ontvangen
  • Wij kunnen de definitieve aangifte verzorgen aan het einde van een jaar
  • Wij zorgen ervoor dat bij een aangifte alle te verdelen aftrekposten tussen fiscaal partners optimaal verdeeld worden om zodoende maximale besparing van belastingen te realiseren

Neem contact op om meer te vernemen over de dienstverlening die wij aanbieden.