Belastingen | Algemeen | Doorlopende machtiging

Belastingen | Algemeen | Doorlopende machtiging

Als belastingconsulent moesten wij jaarlijks voor al onze relaties voor wie we de aangifte Inkomstenbelasting verrichten toestemming vragen voor:

 • Het verkrijgen van de gegevens in de vooringevulde aangifte
 • Het mogen ontvangen van de (voorlopige) aanslagen, na een door ons verrichte aangifte

De Belastingdienst heeft ingezien dat deze papierwinkel onnodig is en heeft nu de doorlopende machtiging geïntroduceerd.

Het is inmiddels mogelijk om een doorlopende machtiging af te geven. Deze machtiging geldt per belastingsoort. Wij richten ons nu op de Inkomstenbelasting.

Hier zie je een voorbeeld van de brief.

De machtiging geldt voor het verkrijgen van de vooringevulde gegevens vanaf het belastingjaar 2021 en voor het ontvangen van (voorlopige) aanslagen vanaf het belastingjaar 2023.

Wat gaan wij doen?

 • Voor iedereen voor wie wij afgelopen 12 maanden werkzaamheden m.b.t. een aangifte Inkomstenbelasting hebben verricht vragen wij een doorlopende machtiging aan.

Wat verwachten wij daarna van jou?

 • Je ontvangt een brief waarin staat dat wij de doorlopende machtiging hebben aangevraagd. Bij deze brief zit een registratieformulier. Je moet dit formulier binnen 12 weken aan ons aanbieden.
 • Wij verzoeken je om dit document direct na ontvangst te retourneren in je Digimap.

Wat doen wij daarna?

 • Op het registratieformulier staat een code vermeld die wij moeten verwerken. Daarna wordt de doorlopende machtiging geactiveerd.

Let op (bij fiscaal partners):

 • Iedere belastingplichtige ontvangt een registratieformulier. Deze kunnen op verschillende momenten worden ontvangen. Van iedere persoon moeten wij het registratieformulier retour ontvangen.

Veelgestelde vragen

Wat als je het niet eens bent met de doorlopende machtiging?

 • Wanneer je het registratieformulier niet retourneert aan ons, dan is de machtiging niet tot stand gekomen 

Wat als je op een later moment de doorlopende machtiging wilt intrekken?

 • Dan kun je het formulier dat je ontvangt bij het machtigingsformulier insturen naar Logius met behulp van de antwoordenveloppe

Wat is er nu anders dan voorheen? 

 • Je hoeft na het afgeven van de doorlopende machtiging niet jaarlijks nog codes aan te bieden voor de vooringevulde gegevens

Krijg je nog post binnen over machtigingen? 

 • Ja. De doorlopende machtiging voor het ontvangen van (voorlopige) aanslagen gaat in vanaf het jaar 2023.
 • Dit houdt in dat je nog 2 jaar (over het belastingjaar 2021 en over het belastingjaar 2022) een bevestigingsbrief ontvangt dat wij over deze jaren dit verzoek nog hebben ingediend voor je.