Belastingen | Algemeen | Inkomensmiddeling

Belastingen | Algemeen | Inkomensmiddeling

Wat is inkomensmiddeling?

Inkomensmiddeling is het gelijkmatig uitsmeren van inkomsten (in Box I) over een periode van 3 aaneengesloten jaren om een gemiddeld inkomen vast te stellen. Doordat dit gemiddelde inkomen gunstiger belast kan worden is het mogelijk dat er een belastingbesparing te realiseren is. 

Wat zijn de voorwaarden van inkomensmiddeling?

 • De middelingsregeling geldt alleen voor inkomen in box I
 • Middelen is alleen mogelijk over een periode van 3 aaneengesloten hele kalenderjaren (het 'middelingstijdvak'). 
 • Over het hele middelingstijdvak is er belasting betaald in Nederland.
 • Het middelingstijdvak heeft geen overlap met een ander middelingstijdvak. 
 • Het verzoek om middeling moet zijn gedaan binnen 36 maanden nadat alle aanslagen van de jaren die tot het middelingstijdvak horen, onherroepelijk vaststaan. Een aanslag is onherroepelijk als de termijn van 6 weken voor bezwaar, beroep, hoger beroep of cassatie is verstreken. 
 • De berekening van de middelingsteruggaaf moet worden meegestuurd met het schriftelijke middelingsverzoek. 
 • Is er in een kalenderjaar negatief inkomen uit werk en woning? Dan wordt het inkomen uit werk en woning van dat jaar op € 0.= gesteld.

Voor wie is inkomensbemiddeling bedoeld (voorbeelden)?

 • Na het afstuderen een hoger inkomen hebben gekregen nadat er een bijbaantje was
 • Een ontslagvergoeding (gouden handdruk) hebben gekregen
 • Gestart of gestopt zijn met werken
 • Werken als freelancer of als ondernemer
 • Onbetaald verlof hebben opgenomen (sabbatical)
 • Minder of meer zijn gaan werken

Berekening teruggave

Bij middeling worden de inkomens uit werk en woning van 3 aaneengesloten jaren opgeteld. De uitkomst delen we daarna door 3. Over de uitkomst daarvan - het gemiddelde inkomen – berekenen we per jaar opnieuw de belasting. Zijn de nieuwe belastingbedragen lager dan de oude belastingbedragen? Dan kun je een belastingteruggaaf krijgen. Als er wordt voldaan aan de voorwaarden schrijven we een brief naar het belastingkantoor. In deze brief verzoeken we om middeling toe te passen over 3 aaneengesloten hele kalenderjaren. Ook maken we u een berekening van de belastingteruggaaf. Deze berekening sturen we u mee met uw schriftelijke verzoek.

Welke documenten zijn er nodig? (2018)

Om alle (momenteel) mogelijke middelingstijdvakken te beoordelen moeten we de volgende stukken ontvangen:

 • Definitieve aanslagen inkomstenbelasting 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 (let op: voor- en achterkant
 • Voorlopige aanslagen 2017, 2018
 • Prognose inkomen in Box I in 2017 en volgende jaren
 • Inkomensverklaringen van de jaren waarvan er geen definitieve aanslag aanwezig is 

Wat zijn de kosten voor deze inkomensmiddeling?

Deze staan vermeld in onze tarievenlijst.

Hoe lang duurt de behandeling?

Wij verwerken wanneer we alle documenten hebben ontvangen de gegevens binnen 1 week en geven terugkoppeling over de mogelijkheden.  Bij de Belastingdienst is de behandeltermijn na het ontvangen van het verzoek ca. 8 weken

Wat verwachten wij van onze relaties?

Om de berekening over alle tijdvakken te maken zouden we graag alle gevraagde documenten in één keer in ons bezit willen krijgen.

Reactietermijnen

Nadat het verzoekschrift en de berekening zijn verstuurd aan de Belastingdienst zal er een beschikking inkomensmiddeling worden ontvangen. Voor onze dossiervorming zouden wij ook nadat deze is ontvangen een kopie hiervan ontvangen.