Belastingen | Definitieve aangifte | 2018 | Belangrijke datums aangifteseizoen

Belastingen | Definitieve aangifte | 2018 | Belangrijke datums aangifteseizoen

Hieronder geven we de datums / periodes aan die belangrijk zijn in het aangifteseizoen

Uiterste datum voor aangifte

 • De uiterste datum voor de aangifte is verschoven naar 30 april.
 • Dat wil zeggen dat uiterlijk op 30 april 2019, dus vóór 1 mei, de Belastingdienst de aangifte over 2018 moet hebben ontvangen.
 • Te laat aangifte doen kan leiden tot een verzuimboete van € 369,=.

Vooringevulde gegevens aanleveren aan ons

 • De Belastingdienst stelt de vooringevulde gegevens vanaf 1 maart 2019 beschikbaar.
 • Wij ontvangen graag de code die je ontvangt van de Belastingdienst in de Digimap
 • Wij kunnen deze code omzetten tot een document waarop belangrijke gegevens die ons helpen met de controle
 • Lees hier meer over de vooringevulde gegevens.

Uiterste datum voor aanleveren van gegevens aan ons

 • Wij willen uiterlijk zondag 7 april 2019 beschikken over alle relevante stukken voor de aangifte.
 • Wanneer een dossier niet compleet is op zondag 7 april 2019 dan kunnen wij niet garanderen dat we de aangifte vóór 1 mei 2019 kunnen afronden.
 • Wij vragen dan kosteloos uitstel aan en zullen de aangifte dan (vermoedelijk) voor 1 juli 2019 afronden.
 • LET OP: Wanneer er na 1 mei 2019 aangifte is gedaan over 2018, dan is er mogelijk bedrag verschuldigd aan Belastingrente