Belastingen | Definitieve aangifte | 2020 | Belangrijke datums aangifteseizoen

Belastingen | Definitieve aangifte | 2020 | Belangrijke datums aangifteseizoen

Hieronder geven we de datums / periodes aan die belangrijk zijn in het aangifteseizoen

Uiterste datum voor aangifte

 • De uiterste datum voor de aangifte is verschoven naar 8 mei
 • Dat wil zeggen dat uiterlijk op 7 mei 2021, dus vóór 8 mei, de Belastingdienst de aangifte over 2020 moet hebben ontvangen.
 • Te laat aangifte doen kan leiden tot een verzuimboete van € 369,=.

Vooringevulde gegevens aanleveren aan ons

 • De Belastingdienst stelt de vooringevulde gegevens vanaf 1 maart 2021 beschikbaar.
 • Wij ontvangen graag de code die je ontvangt van de Belastingdienst in de Digimap
 • Wij kunnen deze code omzetten tot een document waarop belangrijke gegevens die ons helpen met de controle
 • Lees hier meer over de vooringevulde gegevens.

Uiterste datum voor aanleveren van gegevens aan ons

 • Wij willen uiterlijk zondag 11 april 2021 beschikken over alle relevante stukken voor de aangifte.
 • Wanneer een dossier niet compleet is op uiterlijk zondag 11 april 2021 dan kunnen wij niet garanderen dat we de aangifte vóór 8 mei 2021 kunnen afronden.
 • Wij vragen dan kosteloos uitstel aan en zullen de aangifte dan (vermoedelijk) voor 1 juli 2021 afronden.
 • LET OP: Wanneer er na 8 mei 2021 aangifte is gedaan over 2020, dan is er mogelijk bedrag verschuldigd aan Belastingrente