Belastingen | Definitieve aangifte | Uitstel

Belastingen | Definitieve aangifte | Uitstel

Als belastingconsulent kunnen wij voor onze relaties uitstel vragen voor de termijn waarvoor de aangifte Inkomstenbelasting moet zijn ontvangen. 

Reguliere termijn

Een aangifte Inkomstenbelasting moet vóór 1 mei van het opvolgende jaar zijn verricht 

Reden voor uitstel

Het kan gebeuren dat je niet in staat bent om tijdig gegevens aan te leveren aan ons. Of dat een dossier incompleet is. Om te voorkomen dat er boetes worden opgelegd door de Belastingdienst vragen we standaard uitstel aan. 

Termijnen

Wanneer dossiers juist, tijdig en volledig, in de Digimap aan ons worden aangeboden garanderen we dat we voor 1 mei de aangifte hebben verwerkt. 

Uitstel aanvragen betekent niet dat we een aangifte later verrichten, het is slechts bedoeld om de kans op boetes te verkleinen. Een stukje service van ons, voor onze klanten.