Belastingseizoen 2017 | Verzonden e-mails inzake proces

Belastingseizoen 2017 | Verzonden e-mails inzake proces

Introductie

De tekst van de verzonden e-mail die we hebben verzonden aan onze relaties voor wie wij verwachtten de aangifte Inkomstenbelasting 2017 te verrichten staat hieronder. De reden hiervan is dat uit nacontrole is gebleken dat niet iedereen deze e-mail heeft ontvangen. Wij willen graag dat iedereen precies weet wat we doen en de wijze waarop wij werken. 

Wij hebben na het verwerken van de reacties op de eerste mail onze administratie opschoond. Nieuwe aanmeldingen verwerkt en afmelding ook. Er is daarmee een nieuw bestand ontstaan van relaties van wie we verwachten (of zeker weten) dat we de aangifte moeten verzorgen. Voor al deze relaties hebben wij het uitstelverzoek ingediend bij de Belastingdienst. Tevens hebben we hiervan de betreffende relaties op de hoogte gesteld met een herhaald verzoek om het aan ons door te geven of wij inderdaad de aangifte moeten verrichten. 

Het kan dus zijn dat vanwege het ontbreken van een reactie op onze eerste e-mail er nu een uitstelverzoek is ingediend. Gezien de hoeveelheid aangiftes die we moeten verrichten was het niet mogelijk om iedereen na te bellen. Relaties van wie we geen reactie ontvangen op onze tweede mail zullen we telefonisch benaderen. Dit om te waarborgen dat het voor ons volledig duidelijk is, tijdig, voor wie we aan de slag gaan.

Uitnodigingsmail (I)

Deze e-mail ontvang je omdat wij er vanuit gaan dat we de aangifte Inkomstenbelasting 2017 voor je moeten verrichten. Dit vanwege een gemaakte afspraak hierover of vanwege het feit dat we voorgaand jaar de aangifte voor je hebben verzorgd. 

Voor alle relaties die bij ons “actief” staan voor de Dienst “Aangifte Inkomstenbelasting” hebben we vooringevulde gegevens (VIA) aangevraagd. 

Het kan zijn dat je geen gebruik (meer) wil maken van deze dienst. De brief die je ontvangt met daarin de activatiecodes kun je dan weggooien. 

Met deze code kunnen wij je gegevens, zoals deze bij de Belastingdienst bekend zijn, opvragen. Zie hier meer informatie. Deze code hebben wij dus nodig om de aangeleverde gegevens en de bij de Belastingdienst bekende gegevens met elkaar te kunnen vergelijken. Let op: iedere belastingplichtige krijgt een eigen code, dus heb je een partner, dan willen we 2 codes ontvangen! 

Om onze werkzaamheden goed te kunnen plannen vernemen we graag van je. Dus of je nu wel of niet de aangifte door ons wilt laten verzorgen, laat het ons graag even weten. We kunnen dan ons mailingbestand aanpassen en zodoende actueel houden. 

Wij verzorgen de aangifte Inkomstenbelasting 2017 voor 01-05-2018 wanneer we tijdig een compleet dossier aangeleverd krijgen. 

Wij gaan deze week de volgende stappen zetten: 

  • Uitstel aanvragen voor de termijn waarbinnen de aangifte moet zijn verricht. Zodoende waarborgen wij dat er binnen de gestelde tijd aangifte is verricht en boetes worden voorkomen. We doen er alles aan om je aangifte voor 01-05-2018 te verrichten. Wanneer er geen uitstel is verleend, dan verneem je dat van ons. Het  aanvragen van uitstel is een voorzorgsmaatregel. 
  • Een machtiging aanvragen bij de Belastingdienst om de terugkoppeling op de gedane aangifte te mogen ontvangen. Hiervan ontvang je per post van de Belastingdienst een bevestigingsbrief. Als je hiermee akkoord bent, dan hoef je niets te doen. Zie hier meer informatie.

Om te voorkomen dat wij onterecht er vanuit gaan dat we gemachtigd zijn, verzoeken we om ons direct te laten weten of je gebruik maakt van onze diensten met betrekking tot de aangifte Inkomstenbelasting over 2017. 

Wanneer je de aangifte Inkomstenbelasting 2017 door ons wil laten verrichten, dan is het belangrijk dat je goed alle informatie op onze website leest. Het is behoorlijk wat leesstof, daar zijn we ons van bewust. Echter, alleen door duidelijk te zijn over hoe we werken kunnen we ervoor zorgen dat alles goed verloopt. Iedere aangifte is anders, maar het proces is voor iedereen gelijk. Lees alle informatie op onze website, via de onderstaande links.

Aanpassen hoogte van de maandelijkse teruggave in 2018 

Bij het verrichten van de aangifte kan het zijn dat we vaststellen dat het bedrag dat er maandelijks wordt ontvangen (in 2018) op jaarbasis te hoog of te laag is. Wij kunnen dit voor je wijzigen.

Hier lees je daar meer over. Op deze dienst zijn onze reguliere tarieven van toepassing, tenzij anders is overeengekomen. Door de wijziging wordt voorkomen dat je te veel of te weinig ontvangt per maand.

 

Vervolgmail (melden dat er uitstel is aangevraagd) (II)

We hebben op 05 maart 2018 je een e-mail verzonden waarin we hebben aangegeven dat we ervanuit gaan dat we de aangifte Inkomstenbelasting voor je verrichten. 

We zijn erachter gekomen dat er relaties zijn die deze mail niet hebben ontvangen. Mocht dit de eerste e-mail zijn die je ontvangt in het kader van de aangifte Inkomstenbelasting 2017, klik dan hier, zodat je op onze website kunt lezen wat er in de eerste e-mail heeft gestaan. 

We hebben na de eerste e-mail alle aan- en afmeldingen verwerkt. Het kan zijn dat je nog niet hebt gereageerd. 

Mocht je dat nog niet hebben gedaan, dan verzoeken we je dit alsnog te doen, zodat wij ons aangifteseizoen goed kunnen plannen. 

Wij vragen voor alle relaties die door ons de aangifte laten verzorgen standaard uitstel aan voor de termijn waarvoor er aangifte verricht moet worden. 

Het is voor ons technisch niet mogelijk om een onderscheid te maken in de relaties voor wie geldt dat we vanaf het fiscale jaar 2018 de aangifte Inkomstenbelasting verzorgen of voor 2017. Hierdoor kan het gebeuren dat we uitstel voor je hebben aangevraagd voor een aangifte die wij niet verzorgen. 

Ook hebben we dan een SBA-machtiging voor je aangevraagd en een VIA-machtiging. De SBA-machtiging stelt ons in staat om in 2018 eenvoudiger de aangifte te verzorgen. De VIA-machtiging hebben we niet nodig, behalve als je wilt dat we ook in 2017 al de aangifte voor je verrichten.  

Het feit dat we uitstel aanvragen wil niet zeggen dat we de aangifte laat verrichten, maar dit heeft slechts als doel dat onze relaties niet te laat zijn. Gebruik maken van de uitstelregeling is een gebruikelijke maatregel voor belastingconsulenten. 

Langs deze weg de mededeling dat we voor jou (en je eventuele partner) ook uitstel hebben aangevraagd. 

We krijgen van de Belastingdienst bericht over het verzoek. Mocht het uitstel niet zijn verleend, dan laten we dat tijdig weten. De aangifte moet dan altijd voor 01-05-2018 zijn ingediend. 

Hieronder wijzen we op overige belangrijke datums:

  • - Vrijdag 06-04-2018 is de uiterlijke datum waarop wij van onze relaties complete dossiers willen ontvangen voor de aangifte Inkomstenbelasting. Vergeet de VIA-codes niet! 
  • - Maandag 30-04-2018 is de uiterlijke datum waarop wij de aangiftes verrichten voor compleet aangeleverde dossiers.

Verder wijzen we je op het stappenplan

Wij verwerken de complete dossiers op volgorde van binnenkomst en hebben iedere werkdag tijd gereserveerd voor het verwerken van dossiers. 

Wanneer we vragen hebben, dan verneem je dat van ons. 

Je ontvangt van ons bericht wanneer de aangifte is verricht en voor je klaarstaat ter goedkeuring in je Klantportaal

Langs deze weg hopen we je voldoende te informeren over de aanstaande stappen met betrekking tot je aangifte Inkomstenbelasting 2017.