De voordelen van onze diensten

De voordelen van onze diensten

De Belastingdienst probeert het voor iedereen steeds makkelijker te maken om de aangifte Inkomstenbelasting te doen. Dit jaar moet voor het eerst de aangifte online worden gedaan. Dit is voor iedereen nieuw. Soms is het mogelijk om de aangifte te doen via een app, maar dan moet er geen sprake zijn van bijzonderheden, zoals wel altijd het geval is het jaar van aankoop of verkoop van een woning of bij aftrekposten die niet bekend (kunnen) zijn bij de Belastingdienst.  

Corrigeren van fouten in aangeleverde (vooringevulde) gegevens aan de Belastingdienst

De Belastingdienst krijgt de gegevens van diverse partijen aangeleverd. Vaak blijken hier fouten in te zitten en / of blijkt het onvolledig te zijn. Wij vragen alle informatie op die relevant kan zijn en verzorgen een juiste en volledige aangifte. 

Toeslagen

Wij beoordelen of er recht is op teruggave van toeslagen. Door aftrekposten kan dit recht ontstaan. Ook kunnen we vaststellen dat deze toeslagen onterecht worden ontvangen en adviseren om deze te stoppen zodat er niet terugbetaald hoeft te worden. 

Overige signalen

Wij letten bij het doornemen van de gegevens tevens erop of er eventuele andere voordelen te behalen zijn. Denk hierbij aan de onderstaande zaken:

  • Mogelijkheid om een hoger rendement te halen op een spaarrekening
  • Advies over spaarplannen voor bijvoorbeeld kinderen
  • Het nut en / of de noodzaak om een uitvaartverzekering af te sluiten
  • Het starten, verhogen of verlagen van een lijfrente
  • Het behalen van voordelen op lopende verzekeringen

Hiermee willen we ervoor zorgen dat wij onze klanten wijzen op risico's of mogelijke voordelen. Wij zijn meer dan alleen een hypotheekadvies- en bemiddelingskantoor.