Maandelijkse teruggave wijzigen voor bestaande relaties

Maandelijkse teruggave wijzigen voor bestaande relaties

HIeronder is te zien wat wij doen bij het wijzigen van de voorlopige aanslag en hoe wij communiceren aan onze bestaande relaties.

We hebben de voorlopige teruggave 2018 gewijzigd. De reden van de wijziging is vanwege het feit dat er in 2018 een ander bedrag aan aftrekposten is dan in 2017 het geval was. Hiermee wordt getracht om te waarborgen dat het maandelijks te ontvangen bedrag niet te hoog of laag is.

We berekenen de bedragen over het algemeen voorzichtig, zodat de kans op terugbetalen aan het einde van het jaar minimaal is. Een noodzakelijke wijziging kan komen door (een combinatie van) meer of minder hypotheekrente, aftrekbare kosten of bijtelling vanwege de eigenwoning (eigenwoningforfait).

De Belastingdienst bekijkt alles op jaarbasis. Dat wil zeggen dat het bedrag waar recht op is, over het gehele jaar wordt uitbetaald. Een wijziging aan het begin van een nieuw kalenderjaar leidt zelden tot een te betalen bedrag of het uitbetalen van een aanvullend bedrag ineens. Een wijzigingsverzoek wordt over het algemeen binnen 6 weken verwerkt door de Belastingdienst.

Wat betekent dit?

Tot het moment dat de wijziging is verwerkt gaat de Belastingdienst uit van de eerdere gegevens. Na de wijziging wordt het jaarbedrag opnieuw berekend en het resterende bedrag over resterende maanden uitbetaald.

Voorbeeld:

 

Op jaarbasis

Per maand (te) ontvangen

Huidige teruggave

€ 3.000,=

€ 250,=

Reeds uitbetaald

 

€ 500,= (€ 250,= * 2)

Uit te betalen voor wijziging

 

€ 250,= (€ 250,= * 1)

Totaal ontvangen

 

€750,= (€ 250,= * 3)

Nieuwe teruggave

€ 1.650,=

 

Nog te ontvangen

€ 900,= (€ 1.650,= -/- € 750,=)

€ 100 (€ 900,= / 9)

Toelichting:

  • De huidige teruggave was berekend op een eerder gemelde situatie. De Belastingdienst blijft dat betalen totdat er een wijziging is verwerkt. In dit geval € 250,= per maand.
  • Het duurt een aantal weken voordat de wijziging is doorgevoerd. We gaan hier uit van 1 maand. Uiteindelijk is er een bedrag over de eerste drie maanden betaald van € 750,= (totaal ontvangen).
  • Het werkelijke bedrag waar recht op is over 2018 blijkt vervolgens € 1.650,= te zijn. Dat wil zeggen dat er nog € 900,= moet worden uitbetaald door de Belastingdienst.
  • Dit resterende bedrag wordt gelijkmatig over de resterende maanden van 2018 uitbetaald. Dat wil zeggen dat er dan nog € 100,= gedurende 9 maanden wordt uitbetaald. 

Mochten er vragen zijn na het ontvangen van de gewijzigde voorlopige aanslag 2018, laat het ons dan graag weten. Stuur de ontvangen gewijzigde voorlopige aanslag 2018 (voor- en achterkant!) dan altijd per e-mail aan ons toe, zodat we deze kunnen beoordelen..

Het is voor ons als belastingconsulent mogelijk om een kopie van de (voorlopige) aanslagen te ontvangen van de belastingplichtigen voor wie wij een aangifte verzorgen. Wij gaan er vanuit dat met het verzoek om een aangifte te doen deze toestemming is verleend aan ons.  

Je krijgt ter kennisgeving een bevestigingsbrief van de Belastingdienst. Hier hoef je niets mee te doen, tenzij je het er niet mee eens bent. Wij ontvangen dan geen kopieën (meer) van (voorlopige) aanslagen. Voor 01-05-2018 moet er de definitieve aangifte worden verricht over 2017. Wij helpen hier uiteraard graag mee. Informatie hierover staat hier op onze website.