Belastingen | Definitieve aangifte | Stappenplan

Belastingen | Definitieve aangifte | Stappenplan

Hieronder geven we aan op welke wijze het proces van de de definitieve aangifte verloopt. Je kunt lezen wat wij doen in het kader van je belastingaangifte. Ook kun je lezen wat wij van jou verwachten. 

Voorbereidingen door ons:

 • Vooraankondiging met betrekking tot de aangifte Inkomstenbelasting mailen (reeds verricht)
 • Verzenden e-mail in verband met de aangifte Inkomstenbelasting (reeds verricht)
 • Verwijzen naar de checklist op deze website (in de e-mail)
 • Verwerken afmeldingen
 • Invoeren klantgegevens in onze aangiftesoftware (Nextens)
 • Aanvragen VIA-machtiging (reeds verricht)
 • Aanvragen SBA-machtiging (reeds verricht)
 • Aanmelden voor uitstelregeling (reeds verricht) 
 • Aanmaken Dienst Belasting: Definitieve aangifte 2020 
 • Uitnodiging versturen voor de Digimap (voor relaties zonder Digimap)

Acties door onze relaties, stap voor stap

 • Ons per e-mail op info@duidelijkehypotheek.nl melden als we GEEN aangifte hoeven te verzorgen
 • Onze e-mails met informatie goed lezen
 • De beschikbare Informatie op de website goed lezen
 • Downloaden en lezen checklist
 • Digimap activeren (voor relaties zonder Digimap)
 • Alle benodigde documenten (digitaal) verzamelen (*), inclusief VIA-code (per persoon)
 • Compleet dossier met aangifte stukken in één keer uploaden
 • Ons een e-mail sturen waarbij je aangeeft dat het dossier compleet is

(*) Wanneer het niet mogelijk is om de documenten te digitaliseren, dan kunnen deze op kantoor worden afgegeven.

LET OP: Wij gaan pas aan de slag met de controlewerkzaamheden nadat we een e-mail van je hebben ontvangen met de bevestiging dat het aangiftedossier compleet is. 

Wij: Aangifte verrichten

Nadat we je e-mail hebben ontvangen, gaan wij aan de slag met het inplannen en vervolgens verrichten van de aangiftewerkzaamheden. De volgende mogelijkheden zijn er:

 • We missen documenten. Dit laten we je weten
 • We hebben vragen. Dit laten we je weten
 • We kunnen de aangifte compleet afronden. Lees hieronder verder. 

Jij: Aanmelden Klantportaal van Nextens en inloggen

 • Wij mailen je wanneer de aangifte is afgerond
 • Nadat de aangifte is afgerond, dan zetten we de aangifte klaar in het Klantportaal van Nextens..
 • Heb je nog geen eigen Klantportaal, dan melden we je hiervoor aan. Hier krijg je dan een separate e-mail van. 

Let op: Dit is dus NIET de Digimap. Dit is een aparte omgeving voor de Belastingaangiftes.

 • Je kunt hier inloggen. Als je een partner hebt moet je partner apart inloggen met een eigen inlognaam en wachtwoord
 • De aangifte kun je dan inzien en hierna goedkeuren
 • Na goedkeuring (evt. van beide partners) wordt de aangifte automatisch verzonden naar de Belastingdienst
 • Ook kun je je aangifte downloaden vanuit het Nextens klantportaal

Factuur

 • Nadat wij de aangifte hebben afgerond bieden wij de (eventuele) factuur aan in de Digimap
 • Je krijgt hiervan een melding per e-mail 
 • De factuur heeft een betaaltermijn van 7 dagen

Controles door ons (proces)

 • Bewaken dat we alle aangiftestukken compleet ontvangen
 • Bewaken dat uitstel is verleend
 • Bewaken dat verzonden aangifte tijdig en goed binnenkomt bij de Belastingdienst
 • Bewaken dat de opgelegde aanslag overeenkomt met de aangifte

Vragen stellen aan ons

 • Als er vragen zijn n.a.v. de aangifte, dan kun je deze uiteraard aan ons stellen
 • Vragen over het proces worden beantwoord door onze collega Jordi
 • Inhoudelijke vragen worden beantwoord door de adviseur die je aangifte gaat verrichten
 • Antwoorden op veelgestelde vragen kun je hier lezen

Informatie op onze website over definitieve aangifte

Informatie op onze website over Algemene Informatie over Belastingen

Informatie op onze website over de Voorlopige aanslag