Stappenplan definitieve aangifte

Stappenplan definitieve aangifte Inkomstenbelasting 2017                                            (vóór 01-05-2018)

Hieronder geven we aan op welke wijze het proces van de de definitieve aangifte verloopt. Het proces is vrijwel hetzelfde als vorig jaar. We adviseren desalniettemin dat ook relaties voor wie we al langer de aangifte verzorgen het onderstaande stappenplan goed doornemen. We zetten eerst de punten onder elkaar en daarna volgt de toelichting voor wie toelichting nodig heeft. 

Volgorde van werkzaamheden door ons:

 • Verzenden e-mail in verband met de aangifte, met veel verwijzingen naar deze website
 • Invoeren klantgegevens in onze aangiftesoftware (Nextens)
 • Aanvragen VIA-machtiging (reeds verricht)
 • Aanvragen SBA-machtiging
 • Standaard uitstel vragen voor alle klanten (kosteloos)
 • Bevestiging mailen over ontvangst van gegevens door ons
 • Verwerken aangifte door ons
 • Versturen inloggegevens voor klantportaal Nextens
 • Bewaken dat verzonden aangifte goed binnenkomt 
 • Mailen factuur (indien van toepassing)

Acties door onze relaties, stap voor stap

Tips en valkuilen

 • Kijk bij de gerelateerde informatie wat er nog meer komt kijken bij het aangifteseizoen 2017
 • Wij doen geen aangiftes voor zelfstandig ondernemers
 • Wij ontvangen geen jaaropgave van de hypotheek (met saldo per 01-01 en / of 31-12), ook al is deze door ons bemiddeld
 • We hebben de WOZ-waarde nodig die betrekking heeft op het voorgaande kalenderjaar. Dus met peildatum 01-01-2017 (voor aangifte 2017)
 • Bij een opbouwende lijfrente hebben we het Uniform Pensioenoverzicht nodig van 2017 met daarop de factor A
 • Notarisstukken zoals de nota van afrekening hebben wij zelf in bezit indien wij de hypotheek hebben bemiddeld
 • Wacht niet tot het laatste moment met aanleveren van gegevens, de deadline is vrijdag 06-04-2018 (met toezegging dat aangifte voor 01-05-2018 wordt verricht)