Tarievenlijst en dienstverlening

Tarievenlijst en dienstverlening

De tarieven van onze dienstverlening staan hieronder vermeld in de bijlage. Een eenvoudige aangifte of wijziging is uiteraard goedkoper dan een aangifte waarvoor meer controle werkzaamheden verricht moeten worden. Het tarief voor fiscaal partners is per saldo goedkoper dan het tarief voor alleenstaanden. De genoemde tarieven voor de aangifte Inkomstenbelasting zijn exclusief 21% BTW en gelden vanaf 05-03-2018.

Facturatie voor onze dienstverlening vindt plaats direct na het verrichten van de aangifte. Er geldt een betalingstermijn van 7 dagen na facturatie. 

Aan relaties voor wie we een nieuwe hypotheek hebben bemiddeld worden geen kosten in rekening gebracht voor werkzaamheden die betrekking hebben op het fiscale jaar waarin de nieuwe financiering is ingegaan als hierover afspraken zijn gemaakt ten tijde van de bemiddeling van de hypotheek. Voor het verrichten van een aanvraag of wijziging van een (voorlopige) aanslag voor het opvolgende of eerdere kalenderjaar worden de in de bijlage vermelde reguliere kosten in rekening gebracht. 

Overige aangiftes

Wij verrichten alleen aangiftes Inkomstenbelasting voor particulieren. Wij verrichten ook aangiftes erfbelasting en schenkbelasting. Deze tarieven worden gemeld na inventarisatie van de situatie, dit betreft altijd maatwerk. 

Service

Indien de Belastingdienst vragen heeft over een door ons verzorgde aangifte, dan zullen we deze vragen zonder aanvullende kosten verrichten, tenzij er vragen zijn over informatie die niet was gemeld bij ons voorafgaande aan de aangifte. 

Versturen kopieën van aangiftes en aanslagen aan derden

Wij versturen nimmer aangiftes en aanslagen van onze relaties aan derden (met uitzondering van de Belastingdienst). Indien een duplicaat gewenst is kunnen onze relaties deze bij ons opvragen en dan bieden wij deze digitaal aan hen zelf aan.

Opslag bij te late aanlevering (volledig) dossier met aangiftestukken

Als de deadline die wij communiceren voor het aanleveren van een compleet dossier wordt overschreden en de wens is er dat de aangifte alsnog voor de door de Belastingdienst gestelde deadline wordt verricht, dan rekenen wij een opslag van € 49,= per (gezamenlijke) aangifte. Uiteraard geldt dit niet in situaties wanneer blijkt dat een documentje ontbreekt tijdens de verwerking van de aangiftestukken. Het gaat er hierbij met nadruk om dat wij graag tijdig over complete dossiers beschikken ten behoeve van onze voorbereidingen en het op een juiste manier kunnen laten verlopen van het aangifteseizoen, waarbij het doel is dat alle aangiften vóór 01-05-2018 zijn verricht. .