Algemene Ouderdomswet (AOW)

De AOW

We gaan op steeds latere leeftijd AOW ontvangen. De hoogte van de uitkering hangt af van de opbouw. De 50 jaren voorafgaande aan de AOW-leeftijd tellen mee voor de hoogte van de opbouw. Ieder jaar telt voor 2%. Bij een volledige opbouw is er sprake van 100% van de uitkering. Ieder jaar dat er je niet in Nederland verzekerd bent geweest leidt tot een afname van 2% van de AOW-uitkering. De burgerlijke staat of samenleefsituatie op het moment van uitkeren is bepalend voor het soort AOW-uitkering. Er is onderscheid tussen de alleenstaanden en samenwonenden AOW-uitkering.

In de gerelateerde informatie zijn links opgenomen naar website waarbij de hoogte van de AOW-uitkering te berekenen is. 

De AOW-leeftijd

Er is een wetsvoorstel geaccepteerd dat de verhoging van de AOW-leeftijd verder versnelt. Hieronder de huidige situatie. 

Hieronder de situatie zoals deze vermoedelijk wordt na het wetsvoorstel:

Opbouw AOW aantonen

Om de toekomstige AOW-rechten aan te tonen kun je je gegevens downloaden via de website van de Sociale Verzekeringsbank. Ook zie je de gegevens terug op de uitdraai van www.mijnpensioenoverzicht.nl . Wanneer je binnen 10 jaar met pensioen gaat dan zal een geldverstrekker de hoogte van de toekomstige AOW-uitkering willen zien. Vastgesteld moet worden of er bijvoorbeeld sprake is van kortingsjaren. De 50 jaren voor de AOW-leeftijd tellen mee in de opbouw.