Algemene Ouderdomswet (AOW)

De AOW

We gaan op steeds latere leeftijd AOW ontvangen. De hoogte van de uitkering hangt af van de opbouw. De 50 jaren voorafgaande aan de AOW-leeftijd tellen mee voor de hoogte van de opbouw. Ieder jaar telt voor 2%. Bij een volledige opbouw is er sprake van 100% van de uitkering. Ieder jaar dat er je niet in Nederland verzekerd bent geweest leidt tot een afname van 2% van de AOW-uitkering. De burgerlijke staat of samenleefsituatie op het moment van uitkeren is bepalend voor het soort AOW-uitkering. Er is onderscheid tussen de alleenstaanden en samenwonenden AOW-uitkering.

In de gerelateerde informatie zijn links opgenomen naar website waarbij de hoogte van de AOW-uitkering te berekenen is. 

De AOW-leeftijd

Na het pensioenakkoord 2019 is de AOW-leeftijd zoals hieronder vermeld. Dit staat in de wet temporisering verhoging AOW-leeftijd. 

AOW_leeftijd_pensioenakkoord.JPG

Opbouw AOW aantonen

Om de toekomstige AOW-rechten aan te tonen kun je je gegevens downloaden via de website van de Sociale Verzekeringsbank. Ook zie je de gegevens terug op de uitdraai van www.mijnpensioenoverzicht.nl . Wanneer je binnen 10 jaar met pensioen gaat dan zal een geldverstrekker de hoogte van de toekomstige AOW-uitkering willen zien. Vastgesteld moet worden of er bijvoorbeeld sprake is van kortingsjaren. De 50 jaren voor de AOW-leeftijd tellen mee in de opbouw. 

AOW en het voorgenomen tweeschijvenstelsel

Omdat mensen die AOW genieten geen AOW meer afdragen is er bij deze mensen toch sprake van drie belastingschijven. Deze staan hieronder