Factor A en jaarruimte

Factor A en jaarruimte

Wij geven hier graag enige uitleg over deze begrippen, omdat deze zowel bij de aangifte Inkomstenbelasting belangrijk kan zijn als bij de advisering in het kader van aanvullend pensioen. We verwijzen waar nodig naar andere onderdelen op onze website. 

Factor A

De factor A is een begrip in de pensioenadvisering. A staat voor aangroei. Aangroei van de in enig jaar opgebouwde pensioenrechten. Deze is te vinden op het Uniform Pensioenoverzicht van het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar waar pensioen wordt opgebouwd. Het soort pensioenregeling bepaald op welke wijze de factor A wordt berekend. De factor A moet worden ingevoerd in de formule voor de jaarruimteberekening. 

Jaarruimte

De jaarruimte is de uitkomst van een formule die door de Belastingdienst wordt vastgesteld en op basis waarvan kan worden afgeleid of er mogelijkheden zijn, fiscaal ondersteund, een aanvulling te doen op een bestaande pensioenregeling. 

Formule jaarruimte (2015)

13,8% * (IG - AF) - 6,5A - F.

Toelichting:

  • IG = inkomensgrondslag (inkomen voorafgaand jaar)
  • AF = AOW-franchise
  • A =  Factor Pensioenaangroei (voorafgaand jaar)
  • F = Toename van de oudedagsreserve (voorafgaand jaar)

Wanneer nodig?

Om te bepalen of het mogelijk is om gebruik te maken de jaarruimte is het noodzakelijk om de inkomensgegevens en het Uniform Pensioenoverzicht van het voorgaande jaar aan te leveren.