Kleine Pensioenen

Kleine pensioenen

De afkoopgrens voor kleine pensioenaanspraken voor het jaar 2015 is medio december jl. in de Staatscourant gepubliceerd.

Het bedrag is vastgesteld op € 462,88.

Dit houdt in dat wanneer een jaarlijks recht bestaat dat lager is dan het bovenstaande bedrag dit kan worden afgekocht zonder boete.

Een verzoek dient bij het pensioenuitkerende organisatie worden ingediend. Zij versturen dan een afkoopverzoek. Over het uitbetaalde bedrag dient loonbelasting te worden ingehouden en het inkomen moet worden gemeld bij de Belastingdienst.