Pensioen

Pensioen

Eerder stoppen met werken wordt steeds lastiger. Al meer dan 10 jaar vindt er een forse versobering plaats van de pensioenregelingen. We worden allemaal ouder en het is van belang dat er veel mensen lang doorwerken om de AOW van de AOW-gerechtigden te kunnen betalen. 

Pensioen worden over een langere periode opgebouwd en AOW wordt op een steeds latere leeftijd pas uitgekeerd. Een goed pensioen, wat is dat eigenlijk? 

Wij vinden dat een goed pensioen inhoudt dat je de dingen die je wilt doen ook kunt doen. Dit betekent dat hier geen vuistregel voor is. De één reist meer dan de ander. Weer een ander heeft veel kleinkinderen of dure hobby's. 

Naast een goed pensioeninkomen speelt ook een belangrijke rol wat de uitgaven zijn. Een afbetaalde hypotheek zorgt voor minder druk op de uitgaven. 

Het is dus altijd van belang om goed inzicht te krijgen in de situatie bij pensionering. Wij gaan graag aan de slag om een financieel plan op te stellen om de toekomstige wensen mogelijk te maken. Vraag ons naar de mogelijkheden. 

Mijn pensioenoverzicht

Al enige tijd is het overzicht www.mijnpensioenoverzicht.nl  online.

Hier lees je alles over dit portaal en welke gegevens je moet aanleveren en de wijze waarop.

Dekkingsgraad pensioenfondsen

Hieronder een filmpje over de dekkingsgraad van pensioenfondsen.

 

Uitleg over pensioenen, gericht op 25-35 jarigen