Box III | Vermogensrendementsheffing

Box III | Vermogensrendementsheffing

Op deze pagina vind je uitleg over hoe de vermogensrendementsheffing werkt.

Inleiding

Er wordt belasting geheven over een berekend (fictief) rendement over het vermogen. De hoogte van het veronderstelde rendement en de te betalen belasting hangt af van de hoogte van het vermogen. Er is sprake van een vrijgesteld deel van het vermogen, waarover er geen belasting geheven wordt. Schulden mogen worden afgetrokken van het vermogen. 

Rendement en belasting

Vrijstellingen

Schulden

 

Hieronder de plannen zoals deze augustus 2019 bekend zijn gemaakt