DELA Coöperatiespaarplan met 2,00% vaste rente per jaar!

DELA Coöperatiespaarplan met 2,00% vaste rente per jaar!

Het DELA CoöperatiespaarPlan kenmerkt zich door de vaste rente van 2,00% per jaar. Het is een spaarverzekering. Dit betekent dat het gespaarde bedrag niet vrij opneembaar is. Het is mogelijk om een periodiek bedrag of een eenmalig bedrag in te leggen of een combinatie hiervan.

Meerdere spaarverzekeringen (voor verschillende doelen) afsluiten is mogelijk. Lees hieronder en in de bijlagen alle details en neem daarna contact met ons op,  zodat wij de aanvraag op de juiste manier voor je kunnen verzorgen.

Mogelijke doelen:

 • Geld opzij zetten voor (klein-) kind
 • Geld opzij zetten voor grote geplande uitgave (bruiloft, auto, dure reis, inrichting, verbouwing, studie)
 • Een periode stoppen met werken
 • Vaste rentevergoeding van 2,00%
 • Spreiden risico vanwege depositogarantiestelsel banken
 • Aanvulling op het inkomen voor de oude dag
 • Zekerheid van een gegarandeerd eindkapitaal op een vaststaand moment
 • Alternatieve vorm voor vermogensvorming voor DGA's (i.p.v. pensioen in eigen beheer)

Tips:

Nu het leenstelsel voor studerende kinderen een feit is, is het verstandig om geld te sparen om een studieschuld te kunnen voorkomen of versneld af te kunnen lossen.

Kinderen zullen als ze in de toekomst een woning willen kopen eigen vermogen moeten hebben om dit mogelijk te maken. Nu geld opzij zetten voor deze toekomstige aankoop kan een kind enorm helpen op de toekomstige woningmarkt. 

Verkorte opsomming kenmerken (zie bijlagen voor alle volledige kenmerken):

 • Minimale looptijd 10 jaar, maximale looptijd van 30 jaar
 • Opgebouwde waarde valt onder vermogen in Box III (vrijstelling 2018: € 30.000,= per belastingplichtige)
 • Afsluiten op eigen naam of naam van (klein-) kind is mogelijk
 • Bij overlijden van de verzekerde stopt het spaarplan en is de uitkering 110% van de waarde op dat moment
 • Valt niet onder het depositogarantiestelsel 
 • Geen beleggingsproduct
 • Minimum inleg € 10,= per maand
 • Maximale maandelijkse inleg: € 200,=
 • Maximale totale jaarlijkse inleg € 12.000,=
 • Combinatie van eenmalige en periodieke inleg is mogelijk
 • Extra storten is mogelijk, ook door derden (denk aan grootouders)
 • Samen geld opzij zetten met partner is mogelijk
 • Automatisch lidmaatschap van DELA Coöperatie U.A
 • 30-dagen opzegtermijn (kosteloos)
 • Niet te verpanden aan derden
 • DELA heeft het keurmerk Klantgericht Verzekeren
 • Alleen voor "natuurlijke personen" (geen mogelijkheid om als bedrijf deze spaarverzekering af te sluiten)
 • Inlegvakantie voor 1 jaar is mogelijk
 • Tussentijds (gedeeltelijk) geld opnemen is niet mogelijk
 • Stoppen met inleggen is mogelijk (minimale looptijd 10 jaar)
 • Verkorten looptijd is mogelijk (minimale looptijd 10 jaar)

Kosten:

Looptijd:

Wij adviseren altijd een lange looptijd af te sluiten. Eerder stoppen kan na 10 jaar zonder kosten. Wanneer de polis stopt, dan is het nog maar de vraag of je de vaste rente elders kunt krijgen. En wanneer het stoppen interessanter is, dan kan dat dus na 10 jaar zonder kosten. 

Meerdere verzekeringen:

Het afsluiten van meerdere verzekeringen brengt een eenmalige hogere investering aan afsluitkosten met zich mee. Qua kosten binnen de polis maakt het geen verschil niet uit wanneer je één of meerdere polissen afsluit. Een voordeel van meerdere polissen afsluiten is dat je op verschillende momenten kunt beschikken over geld. Bijvoorbeeld voor meerdere kinderen of meerdere doelstellingen. Het door kunnen laten renderen van een deel van het kapitaal in een polis, met daarin opgebouwd een mooi bedrag, is vaak dermate interessant dat de eenmalige kosten bij aanvang hiermee dubbel en dwars worden terugverdiend. 

Onze rol en toegevoegde waarde:

 • In beeld brengen spaardoel (-en)
 • Vergelijking maken van spaarmogelijkheden
 • Beoordelen passendheid van vermogensopbouwproducten
 • Uitleg over rol en invloed van verzekeringnemer, verzekerde, premiebetaler en begunstigde
 • Uitleg over schenkingsmogelijkheden en gevolgen daarvan
 • Uitleg over belastingtechnische aspecten
 • Rekenvoorbeelden maken om premie te bepalen voor behalen gewenst doelvermogen op einddatum
 • Aanvraag verzorgen (bemiddelen)
 • Verwerking aanvraag bij DELA bewaken
 • Polis controleren op juistheid
 • Aanspreekpunt bij vragen gedurende de looptijd
 • Beheerszaken (wijzigingen / mutaties)
 • Administreren verzekering

Schenken:

Het is mogelijk dat ouders of grootouders een spaarverzekering willen afsluiten voor hun (klein-) kinderen. Hier kun je meer informatie lezen over schenken

Risico's:

Hieronder kun je de financiële bijsluiters downloaden. Hieruit blijkt dat dit een product is met een zeer laag risico.

risicometer_zeerklein AFM.JPG

Vergelijking:

Rolverdeling mogelijkheden DELA CoöperatiespaarPlan

Rolverdeling_DELA_Coöperatiespaarplan