Sparen

Sparen

Geld opzij zetten is geen doel, maar een middel. Met het gespaarde geld moet een doel worden gerealiseerd. Dit kan van alles zijn. Een goed pensioen, het aflossen van de hypotheek, bijdragen aan de studiekosten van je kinderen of een mooie reis.

Sparen op een spaarrekening biedt relatief veel zekerheid. Je weet dat je je geld terugkrijgt voor zover het bedrag niet meer is dan € 100.000,= bij één bank.

Waar het voor mensen die nu een hypotheek afsluiten of verlengen erg fijn is dat de rentes laag zijn, is dat weer vervelend voor mensen die sparen. De rentes die worden gegeven op de spaarrekeningen zijn bijna historisch laag.

Vermogensrendementsheffing

Wanneer je meer spaargeld hebt dan de fiscale vrijstelling, dan moet je vermogensrendementsheffing betalen. De fiscus gaat er (nog altijd!) vanuit dat iedereen gemiddeld 4% rendement behaalt op het vermogen, waaronder het spaarsaldo. Over dit fictief veronderstelde rendement wordt 30% belasting betaald. Dit komt neer op 4% * 30% = 1,2%.

Het kan dus zo zijn dat je meer belasting betaalt dan dat je aan rente ontvangt! Daarnaast moet je er ook rekening mee houden dat er sprake is van inflatie. Geld wordt ieder jaar minder jaar, alles wordt duurder.

Het is dus van groot belang om alert te zijn op de rente die je ontvangt op je spaarrekening. Van de grote banken is bekend dat zij niet de beste spaarrentes aanbieden op hun spaarrekeningen. Het openen van een spaarrekening bij een andere partij levert vrijwel altijd meer op.

Fiscale vrijstelling per persoon, tot AOW-gerechtigde leeftijd

Jaar Vrijstelling
2014 21.139
2015 21.330
2016 24.437
2017 25.000

Wakker worden!

Heel zwart/wit gesteld: veel spaarders slapen, waardoor het voor de banken niet nodig is om hoge, concurrerende spaarrentes aan te bieden. Wanneer zij de rentes namelijk verhogen op een rekening dan moeten ze dat voor al hun rekeninghouders doen.

Vaak is het gemakzucht. Niet even kijken of er een betere rente te krijgen is bij een andere bank. Of het wordt gezien als teveel rompslomp. Toch is het vrij snel geld verdienen. Het openen van een internet spaarrekening dat vrijwel overal mogelijk is tegenwoordig hoeft niet meer tijd te kosten dan 10 minuten.

Stel dat je een spaarsaldo hebt van € 10.000,= en bij je eigen bank ontvang je 1,0% rente op jaarbasis. Bij een andere aanbieder is het mogelijk om 1,65% rente te ontvangen. Dan loop je op jaarbasis € 65,= mis. Toch niet slecht verdiend in 10 minuten tijd.

Wij adviseren altijd om goed rond te kijken naar een betere spaarrekening. Op onze website is het mogelijk om een spaarrekening te openen bij KNAB. Zij hebben als doelstelling structureel in de top 3 te zijn met betrekking tot de spaarrente op vrij opneembare spaarrekeningen.

Uniek is dat KNAB rente vergoed op de betaalrekening en dat het mogelijk is om automatisch saldi van zowel de betaalrekening als de spaarrekening te laten aanzuiveren. Hierdoor staat er nooit onnodig geld geparkeerd op de betaalrekening waar helemaal geen rente over wordt ontvangen.

KNAB Commercial

KNAB Plusrekening demo


KNAB Premiumrekening demo


KNAB Financieel Dashboard demo


KNAB Financieel Plan demo


Legal & General - sparen of beleggen