Aandachtspunten bij scheiding of relatiebreuk

Aandachtspunten bij scheiding of relatiebreuk

Hieronder een lijst met aandachtspunten waar je mogelijk rekening mee moet houden wanneer er sprake is van een scheiding. Wanneer je meer informatie wil over deze onderwerpen, neem dan contact met ons op. Wij kunnen je bij veel punten begeleiden of adviseren.

Algemeen

 • Probeer in gesprek te blijven met elkaar
 • Bespreek, eventueel onder begeleiding, hoe de relatie af te wikkelen
 • Neem contact met ons op, zodat we jullie kunnen helpen
 • Neem onderstaande checklist alvast door

Administratief

 • Nieuw of tijdelijk adres vertrekkende partner doorgeven aan relevante partijen
 • Afspraken maken over gezamenlijke mailaccount
 • Wie zorgt voor de financiële afwikkeling?
 • Tenaamstelling contracten en overeenkomsten wijzigen
 • Het vonnis laten inschrijven bij de burgerlijke stand 

Bankzaken

 • Afspraken maken over en opheffen van gezamenlijke bankrekeningen
 • Afspraken maken over en opheffen van gezamenlijke creditcards
 • Melden nieuwe of eigen IBAN bij diverse partijen

Fiscaal

 • Afspraken maken over de (laatste) gezamenlijk aangifte Inkomstenbelasting
 • Afspraken maken over de toedeling van aftrekposten
 • Wijzigen van de voorlopige teruggave

Mediation

 • Wij kunnen begeleiden bij bespreken van financiële zaken
 • Ook kunnen we richting bieden naar een professionele mediator of advocaat

Financieel en wonen

 • Beoordeel of het mogelijk / wenselijk is dat iemand in de gezamenlijke woning blijft wonen
 • Laat de eigen mogelijkheden om een woning te financieren doorrekenen
 • Ga. indien nodig, op zoek naar tijdelijke woonruimte

Juridisch

 • Formele beëindiging van het samenlevingscontract
 • Testamenten herzien

Kinderen

 • School, kinderopvang, kinderdagverblijf informeren over de nieuwe situatie
 • Wijzigen ontvangst kinderbijslag
 • Ouderschapsplan bij minderjarige kinderen

Lasten gedurende de scheidingperiode

 • De lasten van de gezamenlijke woning komen zolang de woning niet is verdeeld aan beide toe. Wanneer de vertrekkende partner, al dan niet tijdelijk, een eigen / andere woonruimte heeft kunnen er afspraken over de kostenverdeling gemaakt worden

Levensverzekeringen

 • De polisredactie zoals premiebetaler, verzekeringnemer en begunstiging wijzigen

Pensioen

 • Afspraken maken over eventuele verdeling van pensioen
 • Aanspraak maken op pensioenrechten na echtscheiding (melden bij pensioenfonds)

Schadeverzekeringen

Toeslagen

 • Beoordelen of er rechten op toeslagen ontstaan of juist verdwijnen