Stukkenlijst scheiding

Stukkenlijst scheiding

Het is belangrijk dat wij aan de slag kunnen gaan met een compleet dossier. Daarnaast is het belangrijk dat wij de informatie en documentatie tijdig en op de juiste manier aangeleverd krijgen.

Wij verzoeken je daarom om goed te lezen wat we nodig hebben en de wijze waarop we deze informatie willen ontvangen.

We hebben alle informatie nodig die we ook opvragen bij andersoortige adviestrajecten. Neem daarom de standaardlijst goed door.

Hieronder beschrijven we welke aanvullende documenten we nodig hebben in dit specifieke traject.

Wanneer er sprake is van mede-verbintenis van een nieuwe partner, dan hebben we uiteraard (ook) alle gegevens nodig van de nieuwe partner. Niet alle documenten zijn in iedere situatie van toepassing.

Adviestraject

 • Concept akte van verdeling
 • Taxatierapport dat is gebruikt bij de huidige financiering
 • Opgave actuele waarde van de huidige woning (overeengekomen of taxatie / waardeverklaring door taxateur)
 • Saldo-opgave waarde aflossingsproduct
 • Actueel overzicht van het saldo van de hypotheek
 • Verpande polis (-sen)
 • Ondertekende volmacht om informatie te mogen inwinnen bij geldverstrekker en evt. verzekeraar (nieuwe relaties)
 • Erfpachtovereenkomst en bewijsstuk actuele canon
 • Overeenkomsten van alle financiële verplichtingen
 • Recente saldobewijzen van alle financiële verplichtingen
 • Recente saldobewijzen van alle vermogensbestanddelen
 • Ondertekende verklaring duurzaam beëindigd zijn samenleefrelatie
 • Budgetanalyse nieuwe situatie (maken wij)
 • Opgave gezinssamenstelling in de nieuwe situatie

Bemiddelingstraject

 • Akkoordverklaring beide partners inzake nieuwe situatie aflossingsproduct
 • Ondertekend rente-aanbod, met bijlagen
 • Ondertekende offerte (bindend aanbod)
 • Ondertekend adviesrapport
 • Akte van ontslag
 • Definitief echtscheidingsconvenant