Voorbeeld van oude en nieuwe financiële situatie bij scheiding

Voorbeeld van oude en nieuwe financiële situatie bij scheiding

Hieronder is een voorbeeld uitgewerkt van een veelvoorkomende situatie bij scheiding. De huidige situatie wordt weergegeven en ook de nieuwe situatie die ontstaan van het ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid.

Uiteraard is dit een voorbeeld en zal de eigen situatie anders zijn. Wel is het handig om dit voorbeeld door te bekijken en de toelichting goed te lezen.

Huidige situatie

Omschrijving

 

Waarde woning ten tijde van afsluiten financiering

€ 200.000,=

Huidige waarde woning

€ 220.000,=

NHG van toepassing

Ja

Opgebouwde waarde spaarplan

€ 25.000,=

Leningdeel 1, aflosvorm

€ 100.000,=, aflosvrij

Leningdeel 2, aflosvorm

€ 112.000,= banksparen

Levensverzekering

1 verzekering op 2 levens

Ingangsdatum

01-04-2005

Samenvatting huidige situatie:

 • Er is sprake van overwaarde (waarde woning t.o.v. hypotheek)
 • Er is sprake van te verdelen waarde uit het spaarplan
 • Er is bijna 12 jaar renteaftrek genoten gezamenlijk (eind 2016), er is dus nog ca. 18 jaar recht op renteaftrek
 • Er is sprake van overgangsrecht

Voorbereiding adviesuitwerking:

Overwaarde

 • Er is € 20.000,= overwaarde. Ieder komt € 10.000,= toe
 • Er zit € 25.000,= waarde in het spaarplan. Ieder komt € 12.500,= toe

NHG

 • Toetsing op huidige beheersnormen NHG is verplicht

Aflosvorm

 • Er mag rekening gehouden worden met het overgangsrecht
 • Voor de uitkoopsom geldt nieuw recht

Renteaftrek

 • Er moet rekening gehouden worden met de reeds genoten renteaftrek
 • Voor het nieuwe deel geldt opnieuw 30 jaar renteaftrek

Levensverzekering

 • Er moet mogelijk een mutatie plaatsvinden op de levensverzekering of een nieuwe verzekering worden afgesloten

Opstelling huidige hypotheek

 

Vertrekkende partner

Achterblijvende partner

Aflossingsvrij

€ 50.000,=

€ 50.000.=

Banksparen

€ 60.000,=

€ 60.000,=

Rente-aftrek

Ca. 12 jaar

Ca. 12 jaar

Levensverzekering

Meebeslissen

Keuze maken

Spaarsaldo

€ 12.500,=

€ 12.500,=

Indeling nieuwe financiering

 

Huidige situatie

Nieuwe situatie

Aflossingsvrij

€ 50.000,=

€ 50.000.=

Banksparen

€ 60.000,=

€ 60.000,=

Annuïteiten

 

€ 110.000,=

Renteaftrek

Nog 18 jaar over oud

Nog 18 jaar over oud

Renteaftrek

 

30 jaar over nieuw

Levensverzekering

Gezamenlijk

Keuze gemaakt

Spaarsaldo

€ 12.500,=

 

Toedelen aan ex

 

€ 12.500,=

Hieronder de toelichting bij de nieuwe situatie:

 • Het aflossingsvrije deel mag behouden blijven
 • Het bankspaardeel mag behouden blijven
 • Voor de helft van de waarde van de woning ontstaat een nieuw leningdeel
 • Dit deel moet volledig worden afgelost
 • Er is nog 18 jaar rente op renteaftrek over het deel dat al bestond
 • Over het nieuwe deel bestaat 30 jaar renteaftrek
 • De hypotheek moet worden verhoogd met € 10.000,=
 • Er vindt toetsing plaats volgens de beheersnormen van NHG
 • Het spaarplan moet (kan) worden verdeeld / gesplitst
 • De levensverzekering moet mogelijk worden aangepast