De bankspaarhypotheek

De bankspaarhypotheek

De bankspaarhypotheek is een hypotheekvorm die alleen mogelijk is voor mensen die op 31-12-2012 een eigenwoningschuld hadden en een KEW, SEW of BEW. 

Dit staat voor Kapitaalverzekering Eigen Woning, Spaarrekening Eigen Woning en Beleggingsrecht Eigen Woning. Deze vormen kunnen doorlopen of fiscaal geruisloos worden voortgezet. 

De bankspaarhypotheek bestaat uit een combinatie van een aflossingsvrije lening met een daaraan gekoppelde spaarrekening. De rente op deze spaarrekening is vrijwel altijd gelijk aan de betaalde rente op de lening. De aflossing van de aflossingsvrije hypotheek wordt verricht door uitbetaling van de waarde van de bankspaarrekening. Dit gebeurt aan het einde van de looptijd.

Kenmerken bankspaarrekening (bankspaarhypotheek)

 • Looptijd maximaal 30 jaar
 • Verplichte jaarlijkse periodieke inleg, veelal betaling per maand
 • De hoogste jaarlijkse inleg in een contractjaar (let op: dit is anders dan kalenderjaar!) mag niet meer zijn dan 10x de laagste jaarlijkse inleg in enig ander jaar (bandbreedte-eis)
 • Geldverstrekkers kunnen een andere, minder ruime bandbreedte toestaan, bijvoorbeeld maximaal 1:7 of 1:8
 • Uitkering moet worden gebruikt voor aflossing van een (gewezen) eigenwoningschuld, uitkering is belastingvrij tot maximaal de hoogte van de eigenwoningschuld
 • Opgebouwde waarde valt niet onder het vermogen in Box III (en is gedurende de looptijd belastingvrij)
 • Tussentijdse beëindiging kan niet zomaar zonder fiscale gevolgen
 • Inleg is gekoppeld aan te betalen hypotheekrente (vaak dezelfde rentevergoeding als de betaalde rente)
 • Doelkapitaal (Maximaal te sparen bedrag) is niet meer te verhogen

De lopende bankspaarrekening

 • Aanvullend storten kan interessant zijn vanwege mooi netto rendement op spaartegoed
 • Aantal mogelijke stortingen hangt af van reeds verrichte stortingen en resterende looptijd, altijd op aanvraag via ons
 • Door looptijd in te korten (minimaal 20 jaar) kan aanvullend worden gestort
 • Afweging extra storten op rekening of extra aflossen op hoofdsom is maatwerk, vraag ons om advies
 • De inleg wijzigt wanneer de rente die gekoppeld is / betaald wordt ook wijzigt
 • Een lage rente in de laatste jaren is flink nadelig, omdat de netto inleg fors stijgt

Afbeelding bankspaarrekening / bankspaarhypotheek

Bandbreedte uitgelegd

Veel vragen krijgen we over wat de bandbreedte-eisen inhouden. Dit is lastige stof. Hieronder enige uitleg. Neem gerust contact op wanneer het niet duidelijk voldoende is.