Benodigde stukken | DGA

Benodigde stukken | DGA

Bij een hypotheekaanvraag van een Directeur Grootaandeelhouder moeten veel documenten worden aangeleverd. Hieronder de beschrijving van de documenten die specifiek van toepassing zijn bij de DGA.

Jaarrekening Holding, met resultaat werkmaatschappij 2017
Jaarrekening Holding, met resultaat werkmaatschappij 2016
Jaarrekening Holding, met resultaat werkmaatschappij 2015
Jaarrekening, per werkmaatschappij 2017
Jaarrekening, per werkmaatschappij 2016
Jaarrekening, per werkmaatschappij 2015
Jaaropgave 2017 inzake genoten DGA-salaris + salarisstrook laatste maand
Jaaropgave 2016 inzake genoten DGA-salaris + salarisstrook laatste maand
Jaaropgave 2015 inzake genoten DGA-salaris + salarisstrook laatste maand
De 2 meest recente salarisstroken van DGA-salaris
Bewijsstuk bijschrijving salaris cf. salarisstrook (op privérekening) 
Uittreksel KVK Holding
Uittreksel KVK, per werkmaatschappij
Aangifte Inkomstenbelasting 2017
Aangifte Inkomstenbelasting 2016
Aangifte Inkomstenbelasting 2015
 
MOGELIJK VAN TOEPASSING, DOOR ONS TE BEOORDELEN
Vennootschapsakte Holding
Vernnootschapsakte, per werkmaatschappij
Prognosecijfers lopend boekjaar, opgesteld door (AA/RA-) accountant
Organogram van Holdingstructuur bij meer dan 2 BV's
Werkgeversverklaring, ondertekend door accountant
Verklaring van accountant dat nieuw, hoger inkomen uitgekeerd kan blijven worden
Onderbouwing RC-saldo (BV / privé)
Bewijsstukken inzake uitgekeerd dividend afgelopen kalenderjaar
Indien pensioen in eigen beheer: overleg met ons over wat aan te leveren