Benodigde stukken | Doorstromer / oversluiter

Benodigde stukken | Doorstromer / oversluiter

Hieronder geven we aan welke documenten er benodigd zijn wanneer je een nieuwe woning wil kopen en je al (eerder) een koopwoning hebt gehad. De hieronder beschreven zaken hebben betrekking op de (voormalige) woning en de (voormalige) hypotheek en de eventueel daaraan gekoppelde aflossingsplannen en risicoverzekering (-en). Vraag ons altijd om advies over de aan te leveren documenten. Afhankelijk van de gekozen nieuwe geldverstrekker is een aantal documenten wel of niet van toepassing.

Woning in verkoop Eigendomsakte
  WOZ-beschikking
  Waardeverklaring van verkopend makelaar
  Getekende verkoopbemiddelingsovereenkomst
  Bewijsstuk in verkoop staan woning
  Onafhankelijk taxatierapport te verkopen woning
  Saldo-opgave aandeel VVE-onderhoudsrekening
  Verklaring verkopend makelaar i.v.m. verwachte verkoopduur
  Geveltaxatie
  Begroting verkoopkosten
   
Reeds verkochte woning Nota van afrekening van verkoop van notaris, inclusief aflosnota van afgeloste hypotheek
(bij doorstromer) Bewijsstukken herkomst eigen middelen bij verkoopverlies
  Getekende verkoopovereenkomst
  Akte van retroverpanding aflossings- en risicoverzekering (-en)
  Akte van levering (verkoop) van verkochte woning
  Bewijsstuk aanwezig zijn van gerealiseerde verkoopwinst (vervreemdingssaldo)
   
Financiering Hypotheekakte (s)
  Hypotheekofferte (s) van huidige geldverstrekker
  Jaaropgave (n) huidige hypotheek
  Jaaropgave (n)  overige financiering eigen woning
  Aangifte Inkomstenbelasting 2012, 2013 en 2014
  Aanslag Inkomstenbelasting 2012, 2013 en 2014
  Historiek genoten rente-aftrek sinds 2001
   
Aflossingsplan Polis aflossingsverzekering, inclusief opgave premiehistoriek
  Contract aflossingsrekening, inclusief opgave inleghistoriek
  Jaaropgave aflossingsverzekering met actueel saldo
  Jaaropgave aflossingsrekening met actueel saldo
  Actueel overzicht waarde premie- / inlegdepot
  Getekende opzegbrief aflossingsplan
  Prognoseberekening aflossingsplan op beleggingsbasis
   
Risicoverzekeringen  Polis lopende overlijdensrisicoverzekering (-en)
  Polis lopende woonlastenverzekering (-en)
   
Dubbele lasten Aantonen kunnen dragen van dubbele lasten (op basis van inkomen) gedurende door geldverstrekker vereiste periode
(bij doorstromer) Begroting dubbele lasten
  Uitdraai NIBUD-budgetplanner
   
Restschuld Aantonen kunnen opvangen verwacht / berekend verkoopverlies (op basis van vermogen / mogelijkheid tot financiering in nieuwe hypotheek)
(bij doorstromer) Schenkingsovereenkomst ten behoeve van verkoopverlies
  Financieringsovereenkomst ten behoeve van verkoopverlies