Benodigde stukken | DUO-schuld

Benodigde stukken | DUO-schuld 

Hieronder staat welke bescheiden we nodig hebben wanneer er sprake is van een DUO-schuld. Daarnaast geven we uitleg over waar deze informatie te vinden is. 

Je situatie

Afhankelijk van je situatie zijn er documenten nodig voor ons dossier. 

Hier staat uitleg hoe je de informatie kunt downloaden.

Nog aan het studeren Geen gegevens benodigd
Klaar met studie; > 1 jaar beginnen met terugbetalen Hoogte DUO-schuld nodig voor interne dossiervorming
Klaar met studie; < 1 jaar beginnen met terugbetalen Hoogte DUO-schuld nodig voor hypotheekaanvraag
Klaar met studie, reeds aan het terugbetalen

1. Hoogte DUO-schuld bij aanvang 

2. Actuele DUO-schuld

3. Bewijsstuk betaling laatste termijn

4. Indien van toepassing: bewijsstuk extra aflossing

5. Verloop DUO-schuld (jaarsaldi)

Hoe kun je ons je gegevens aanleveren?

Je kunt inloggen bij Mijn DUO. Hier kun je daar meer informatie over lezen. Hoe je de gegevens moet aanleveren, kun je hier lezen. 

Wat als je vragen hebt?

Neem dan contact met ons op.