Benodigde stukken | Echtscheiding

Benodigde stukken | Echtscheiding

Hieronder staat een overzicht van de meest voorkomende documenten die er nodig zijn wanneer je een hypotheek aanvraag wanneer je bent gescheiden. Wanneer je in scheiding ligt dan kun je nog niet alles aanleveren. Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. 

 

Echtscheidingsconvenant Document waarin alle gemaakte afspraken staan gemeld.
Vonnis echtscheiding Bewijsstuk waaruit blijkt dat de rechtbank heeft ingestemd met de echtscheiding.
Bewijs inschrijving echtscheiding GBA / BRP Bewijsstuk waaruit blijkt dat de uitspraak van de rechtbank is bekrachtigd door inschrijving hiervan in de registers van de burgelijke stand.
(Concept) Akte van verdeling / toedeling Bewijsstuk waaruit blijkt dat een eventueel aanwezige woning ten tijde van de echtscheiding is toebedeeld aan één van voormalig echtelieden.
Akte van ontslag hoofdelijke schuldenaarschap Bewijsstuk waaruit blijkt dat er sprake is van verleend ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid op een voormalige gezamenlijke eigenwoningschuld. 
Opgave recent overzicht inzake partneralimentatie Bewijsstuk waaruit blijkt wat de actuele situatie is ten aanzien van te betalen of te ontvangen partneralimentatie.
Herziening vonnis inzake alimentatie Indien er sprake is van een herziening van de alimentatieplicht zoals vermeld in het echtscheidingsconvenant dient tevens het nieuwe vonnis te worden aangeleverd. 
Bewijsstuk beëindiging geregistreerd partnerschap Bewijsstuk waaruit blijkt dat het geregistreerd partnerschap is beëindigd, veelal een vonnis van de rechtbank.