Benodigde stukken | Eigen middelen

Benodigde stukken | Eigen middelen

Geldverstrekkers moeten vaststellen dat een tekort in de financieringsopzet uit eigen middelen zal worden voldaan. Hieronder staat op welke wijze deze eigen middelen moeten worden aangetoond. Wanneer er sprake is van openstaande kredietfaciliteiten die moeten worden afgelost of waarvan moet worden aangetoond dat er geen sprake was van negatief saldo, kijk dan hier.

Omdat veel mensen geen afschriften meer ontvangen is het vaak lastig om de juiste gegevens aan te leveren. Lees daarom ook hier de aanvullende informatie met links naar hoe je afschriften kunt downloaden. 

Sparen Recent afschrift met IBAN, naam, adresgegevens en saldo ( < 1 maand oud) (*)
  Historiek gedurende ca. 12 maanden (overzicht van af- en bijschrijvingen op spaarrekening (*)
   
  (*) evt. uitdraai van internet bankieren
   
Beleggen Recent rekeningafschrift met NAW en saldo (max. 1 maand oud)
  Historiek gedurende ca. 6 maanden
  Specificatie verdeling beleggingen
   
Schenkovereenkomst Door beide partijen ondertekende overeenkomst
  Bewijs aanwezig zijn eigen middelen bij schenker
  Legitimatiebewijs van schenker
   
Vermogensplan Polis
  Meest recente bewijsstuk opgebouwde waarde polis / rekening 
   
Onroerend goed WOZ-beschikkingen
  Indien beschikbaar:Taxatierapporten (inclusief vermelding waarde in verhuurde staat)
  Saldo-opgaven lopende financieringen
  Verhuurovereenkomsten
  Bewijsstukken inzake ontvangsten huuropbrengesten
  Exploitatieoverzicht verhuurd onroerend goed
   
Overige vorderingen Bewijsstukken te ontvangen bedragen uit nalatenschap (niet opeisbare vordering)
  Bewijsstukken onderhandse leningen
  Bewijsstukken verkregen schenking (-en) op papier

Hoe kun je ons je gegevens aanleveren?

Hoe je de gegevens moet aanleveren, kun je hier lezen. 

Wat als je vragen hebt?

Neem dan contact met ons op.