Benodigde stukken | Energiebesparende maatregelen

Bestaande bouw  
Offertes Offertes van de bedrijven die de werkzaamheden gaan verrichten
Verbouwingsspecificatie Een specficatie van de totale verbouwingskosten, waarbij de kosten voor EBM is gesplitst overeenkomstig de offertes
Taxatierapport In het taxatierapport moet melding worden gemaakt van de hoogte van de kosten voor EBM
Financieringsopzet Begroting van alle kosten waarin de EBM specifiek zijn benoemd
   
Nieuwbouw  
EPC-rapportage  Rapportage waaruit blijkt dat er wordt gebouwd met een EPC van maximaal 0,6
Omgevingsvergunning Vergunning waaruit blijkt dat er mag worden gebouwd o.b.v. een vergunning onder het bouwbesluit 2012 (en dus EPC max. 0,6)