Benodigde stukken | Erfpacht

Benodigde stukken | Erfpacht

Wanneer je een woning koopt waar erfpacht op van toepassing is, dan wil de geldverstrekker hier de onderstaande informatie over ontvangen. Deze documenten worden vaak door ons opgevraagd bij de verkopend makelaar. 

Erfpachtovereenkomst Document waaruit blijkt wat de van toepassing zijnde algemene erfpachtvoorwaarden zijn en tot wanneer de overeenkomst duurt
Bewijsstukken huidige canon Document waaruit blijkt wat de huidige canonverplichting is en tot wanneer deze canon geldt
Obligatoire erfpachtovereenkomst Document waaruit blijkt dat partijen zijn overeengekomen de huidige erfpachtovereenkomst voort te zetten tegen nieuwe voorwaarden en waaruit tevens de nieuwe / toekomstige erfpachtscanon blijkt
Aanbiedingsbrief levering bloot-eigendom Document waaruit blijkt wat het aanbod is om de erfpacht om te zetten in eigendom, met vermelding van de afkoopsom en overige kosten
Aanbiedingsbrief omzetting naar eeuwigdurende erfpacht Document waaruit blijkt dat er een aanbieding is gedaan het tijdelijke recht om te zetten naar een eeuwigdurend recht