Benodigde stukken | Hypotheek (beheer)

Benodigde stukken | Hypotheek (beheer)

Op deze pagina staat welke gegevens wij nodig hebben van onze bestaande relaties wanneer zij hun huidige hypotheek willen laten beoordelen. 

Ben je nog geen klant bij ons? Dan hebben we meer informatie nodig. Kijk dan hier zodat je ons kunt voorzien van alle relevante informatie. 

Achtergrond

Om alle mogelijkheden die er zijn goed in beeld te krijgen en geen kansen te missen vragen we, ook bij bestaande relaties, vooraf informatie op. Vaak krijgen we het verzoek om eens te kijken of de hypotheek beter kan. Alhoewel dit een logische vraag is, verschilt het per persoon wat hieronder moet worden verstaan. Ook zijn de mogelijkheden per geldverstrekker verschillend. Daarnaast is het ook zo dat vanwege toekomstplannen het nu niet verstandig is om kosten te maken voor het wijzigen van de hypotheek. 

Hieronder staat welke gegevens we nodig hebben. Wanneer de hypotheek op 2 namen staat en / of de woning op 2 namen staat of wanneer je bent getrouwd nadat je eerst alleen de woning hebt aangekocht, dan geldt dat onderstaande documenten ook van de partner moeten worden aangeleverd. 

Werkwijze

Wanneer wij de gevraagde documenten hebben ontvangen en bij voorkeur ook de gestelde vragen zijn beantwoord per mail gaan wij aan de slag. Ontbreekt er informatie, dan bellen we op. Nadat het dossier is voorbereid vindt het adviesgesprek plaats. Wij verwachten van onze relaties dat zij ons de noodzakelijke informatie aanleveren zodat we er zeker van kunnen zijn dat we een passend advies geven over de mogelijkheden. 

Actuele gezinssituatie

 • Het kan zijn dat sinds het afsluiten van de hypotheek er dingen zijn gewijzigd. Denk aan het trouwen of het krijgen van kinderen. Wij vernemen graag of er wijzigingen zijn, zodat we hier rekening mee kunnen houden. 

Inkomen uit loondienst

 • De 2 meest recente salarisstroken
 • De meest recente jaaropgave

Inkomen uit onderneming

 • Wanneer je ondernemer bent, moet er altijd veel informatie worden aangeleverd. Op deze pagina kun je lezen wat we nodig hebben. 

Inkomen wanneer je 57 jaar of ouder bent

 • Wanneer je binnen 10 jaar van je pensioen zit of al met pensioen bent zijn deze gegevens nodig. 

Belasting

 • De meest recente aangifte Inkomstenbelasting

Hypotheek

 • Ondanks dat een hypotheek via ons is afgesloten is het voor ons niet altijd mogelijk om de actuele stand van zaken in te kunnen zien. Dit geldt zowel voor de actuele rente, de actuele hoofdsom en de eventuele opgebouwde waarde in een spaarplan. Wij melden het aan onze klanten wat er nodig is om aan te leveren aan ons. Soms volstaat het om ons toestemming te geven per mail, zodat wij bij de geldverstrekker kunnen inloggen en de actuele gegevens wel kunnen opvragen. Wij kunnen dit alleen doen wanneer wij toestemming hebben gekregen. Wij moeten dit bij het opvragen van de gegevens verklaren.

Woning

 • Opgave eigen inschatting van de actuele marktwaarde van de woning
 • Uitleg over hoe de inschatting van de martkwaarde tot stand is gekomen (bijvoorbeeld vergelijking met recent verkochte vergelijkbare woning)

Wensen en doelstellingen

 • Verbouwingswensen, bij voorkeur in dit model ingevuld
 • Wensen om energiebesparende voorzieningen te treffen bij voorkeur in dit model ingevuld
 • Aanwezige verhuisplannen op korte termijn (binnen 5 jaar)
 • Gewenste nieuwe rentevaste periode (indien hier zelfstandig al een idee over is) 
 • Doelstellingen (bijvoorbeeld lagere lasten, meer aflossen, kortere looptijd, meer zekerheid)

Overige updates

Wij vinden het belangrijk om niet alleen naar de financiering van de woning te kijken. De eigenwoning is een belangrijk onderdeel van de financiële huishouding. Maar ook verzekeringen, pensioen, inkomen, vermogen, schulden spelen een rol. Daarom zullen we in het traject van het beoordelen van nieuwe hypotheekmogelijkheden ook deze zaken altijd aan de orde laten komen. Welke informatie en documentatie hiervoor nodig is geven we gedurende het advies- en bemiddelingstraject duidelijk aan. 

Wijze van aanleveren

Geldverstrekkers zijn streng ten aanzien van de wijze waarop wij documenten moeten aanleveren aan hen. Daarom moeten wij ook streng zijn. Wij controleren alle documenten kritisch. We verzoeken je om informatie op deze manier aan ons aan te leveren.