Benodigde stukken | IB-ondernemer

Benodigde stukken | IB-ondernemer

Bij de aanvraag van een offerte voor een IB-ondernemer willen wij altijd documenten vooraf ontvangen om de haalbaarheid van een financiering te kunnen beoordelen. Wat er beoordeeld wordt staat elders op onze website beschreven. Hier staat beschreven wat er moet worden aangeleverd. Wanneer je minder dan 3 jaar actief bent dan moet je ook kijken bij de aanvullende stukken die er nodig zijn bij een startend ondernemer. Onderstaand overzicht geldt voor 2018. 

IB-ondernemer Jaarrapport met balans en verlies- en winstrekening (resultatenrekening) 2017
  Jaarrapport met balans en verlies- en winstrekening (resultatenrekening) 2016
  Jaarrapport met balans en verlies- en winstrekening (resultatenrekening) 2015
  Jaarrapport met balans en verlies- en winstrekening (resultatenrekening) 2014, indien 2015 nog niet is afgerond
  Aangifte Inkomstenbelasting 2017, aansluitend op de verlies- en winstrekening
  Aangifte Inkomstenbelasting 2016, aansluitend op de verlies- en winstrekening
  Aangifte Inkomstenbelasting 2015, aansluitend op de verlies- en winstrekening
  Aangifte Inkomstenbelasting 2014, aansluitend op de verlies- en winstrekening, indien 2017 nog niet is afgerond
  (Voorlopige) aanslag Inkomstenbelasting 2018 (te downloaden van MIjn Belastingdienst)
  (Voorlopige) aanslag Inkomstenbelasting 2017  (te downloaden van MIjn Belastingdienst)
  (Voorlopige) aanslag Inkomstenbelasting 2016  (te downloaden van MIjn Belastingdienst)
  (Voorlopige) aanslag Inkomstenbelasting 2015, indien 2018 nog niet is ontvangen
  Uittreksel Kamer van Koophandel, niet ouder dan 3 maanden (deze vragen wij op)
  Samenvatting bedrijfsresultaten over de afgelopen 3 jaren (door ons op te stellen n.a.v. bovenstaande documenten) (o.a. eigen vermogen, liquiditeit, solvabiliteit)
Startend IB-ondernemer (<3 volledige kalenderjaren actief) Actuele cijfers lopend boekjaar
  Prognosecijfers lopend boekjaar, bevestigd door accountant
  Bewijsstukken ter onderbouwing van de prognose, bijvoorbeeld getekende overeenkomsten / contracten / BTW-aangiftes. 
  C.V. van ondernemer
Vennootschap onder firma Vennootschapsovereenkomst waaruit blijkt wat de verdeling is van de winst en de zeggenschap