Benodigde stukken | Inkomen bij AO / WW / overlijden

Benodigde stukken | Inkomen bij AO / WW / overlijden

Om de inkomens- en vermogenssituatie bij arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of overlijden op de juiste wijze in beeld te kunnen brengen zijn er veel gegevens nodig. Hieronder staat welke gegevens wij nodig hebben om de situatie goed in beeld te kunnen brengen.

Arbeidsongeschiktheid Opgave arbeidsverleden
  Aanwezige verzekeringen via werkgever
  Aanwezige individuele AO-verzekeringen
  Aanwezige woonlastenverzekeringen die bij AO uitkeren
  Aanwezige polissen die een vrijstelling kennen van premiebetaling bij AO
   
Werkloosheid Opgave arbeidsverleden
  Aanwezige verzekeringen die uitkeren bij werkloosheid
   
Overlijden Opgave aanwezige verzekeringen die uitkeren bij overlijden
  Uniform pensioenoverzicht (UPO) waaruit blijkt wat de dekking er bij overlijden is.
  Testament
  Huwelijkse / partnerschapsvoorwaarden