Benodigde stukken | Inkomen uit loondienst

Benodigde stukken | Inkomen uit loondienst

Hieronder staat welke bescheiden we nodig hebben wanneer er sprake is van loondienstverband. Daarnaast geven we uitleg over de vereisten van de documenten.

Werkgeversverklaring  Volledig juist ingevulde werkgeversverklaring. Zie hier alle uitleg.
Salarisstroken 2 recente salarisstroken 
Bijschrijving salaris Bewijsstukken waaruit blijkt dat het salaris dat vermeld staat op de salarisstroken ook daadwerkelijk wordt ontvangen per bank.
Bij variabel inkomen Verklaring variabel inkomen
Bij toekomstig inkomen Verklaring toekomstig inkomen. Let op: alleen mogelijk bij vast dienstverband of speciale doelgroepen.
Bij stijging op grond van CAO CAO waaruit blijkt dat er sprake is van een inkomensstijging. Dit moet tevens worden bevestigd door de werkgever.
Bij tijdelijk dienstverband Verklaring voortzetting dienstverband / intentieverklaring. Dit is onderdeel van de werkgeversverklaring.
Indien geen intentieverklaring Jaaropgaven van alle inkomsten van van de afgelopen drie jaren. Beoordeling op basis van flexwerker
Bij dienstverband bij familie Werkgeversverklaring moet worden ondertekend door accountant.
Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd Door werkgever en werknemer ondertekende arbeidsovereenkomst, met vermelding duur arbeidsovereenkomst.
Verlengingsovereenkomst  (-en)   Door werkgever en werknemer ondertekende verlengingsovereenkomst (-en), met vermelding nieuwe duur arbeidsovereenkomst
Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd Door werkgever en werknemer ondertekende arbeidsovereenkomst, met vermelding dienstverband voor onbepaalde tijd. 
Bij uitbreiding uren Door werkgever en werknemer ondertekende verklaring waaruit blijkt vanaf wanneer de uitbreiding van het dienstverband plaatsvindt. 

Hoe kun je ons je gegevens aanleveren?

Hoe je de gegevens moet aanleveren, kun je hier lezen. 

Wat als je vragen hebt?

Neem dan contact met ons op.