Benodigde stukken | Inkomen uit sociale uitkering

Benodigde stukken | Inkomen uit sociale uitkering

Hieronder staat welke informatie benodigd is om het inkomen uit een sociale uitkering aan te kunnen tonen. Hierbij gaat het voornamelijk om uitkeringen uit hoofde van de WW, WAO en WIA (WGA en IVA). Het kan ook gaan om een bijstandsuitkering of een uitkering uit de faillissementswet of de Wajong. 

Het is noodzakelijk om alle documenten juist en volledig aan te leveren. De ervaring leert dat dit een tijdrovend proces kan zijn waarbij ook oude documenten boven tafel moeten komen. Begin tijdig met het verzamelen van alle informatie en lever ons deze informatie tijdig aan. 

Uitkeringsbesluit Document van uitkeringsinstantie waarin staat dat er recht is op een uitkering en voor welke periode en onder welke voorwaarden
Uitkeringsspecificaties  Betaalspecificatie van de 3 meest recente uitbetalingen van een uitkering. Bij weekbetaling moeten wij alle betaalspecificaties hebben over de afgelopen 3 maanden
Jaaropgave Indien de uitkering het voorgaande kalenderjaar ook is uitbetaald, dan moeten wij de jaaropgave ontvangen van de uitkering
Verklaring duurzaamheid Indien van toepassing een verklaring van de uitkeringsinstantie dat er geen herkeuring meer plaats zal vinden