Benodigde stukken | Pensioengegevens

Benodigde stukken | Pensioengegevens

HIeronder zetten we uiteen welke gegevens we nodig hebben wanneer het pensioeninkomen relevant is voor de aanvraag van de hypotheek. Hier gaat het alleen om gegevens met betrekking tot het ouderdomspensioen. We maken hierbij onderscheid tussen pensioen dat reeds wordt ontvangen en toekomstig pensioeninkomen. Het betreft de gegevens van mensen in loondienst. 

Toekomstig pensioen Vanaf 11 jaar voor AOW-leeftijd aan te leveren
Uniform Pensioenoverzicht (UPO) Van alle pensioenen waar er in de toekomst recht bestaat op inkomen willen we het meest recente volledige Uniform Pensioenoverzicht ontvangen.
Download van www.mijnpensioenoverzicht.nl   Digitaal bestandje dat je kunt downloaden van www.mijnpensioenoverzicht.nl onder "gegevens uitwisseling". 
Bewijsstukken hoogte AOW-opbouw Overzicht van de SVB waaruit blijkt wat de toekomstige AOW-uitkering zal zijn / waaruit de volledigheid van de AOW-opbouw blijkt.
Bewijsstukken hoogte pensioeninkomen op AOW-leeftijd Bewijsstuk waaruit de hoogte van het uit te keren pensioen blijkt op de AOW-gerechtigde leeftijd, indien dit afwijkt van het inkomen op de UPO.
Lijfrentepolis Volledige polis van lijfrenteverzekering in de opbouwfase
Lijfrentecontract Volledig contract van lijfrenterekening in de opbouwfase
Saldo-opgave lijfrentepolis Meest recent overzicht waaruit de opgebouwde waarde van de lijfrenteverzekering blijkt
Saldo-opgave lijfrenterekening Meest recent overzicht waaruit de opgebouwde waarde van de lijfrenterekening blijkt
   
Huidig pensioen Aan te leveren wanneer er pensioen wordt ontvangen
Uitkeringsbesluit pensioenfonds Besluit waaruit het levenslange recht op ouderdomspensioen blijkt.
Uitkeringsbesluit pensioenverzekeraar Besluit waaruit het levenslange recht op ouderdomspensioen blijkt.
Uitkeringsspecificatie pensioen De meest recente uitkeringsspecificatie van het uitbetaalde ouderdomspensioen
Jaaropgave pensioenuitkering De meest recente jaaropgave van de pensioenuitkeringsinstelling
Polis aangekochte lijfrente (verzekerd) Polis waaruit blijkt wat de toekomstige rechten zijn op een uitkering vanuit een lijfrentepolis
Contract aangekochte lijfrente Contract waaruit blijkt wat de toekomstige rechten zijn op een uitkering vanuit een lijfrenterekening
Jaaropgave lijfrente De meest recente jaaropgave van de uitbetaalde lijfrente
Uitkeringsbesluit SVB inzake AOW Brief van de SVB waaruit blijkt wat de hoogte is van de AOW-uitkering
Uitkeringsspecificatie AOW De meest recente uitkeringsspecificatie van het uitbetaalde bedrag aan AOW.
Jaaropgave SVB inzake AOW De meest recente jaaropgave van de SVB