Benodigde stukken | SVn Starterslening

Benodigde stukken | SVn Starterslening

Hieronder geven we aan welke documenten er nodig zijn in het kader van een aanvraag voor een SVn Starterslening in combinatie met een reguliere hypotheekaanvraag. Naast de onderstaande documenten zijn ook alle overige acceptatiestukken nodig. Wij regisseren voor onze klanten de bemiddeling voor de SVn Starterslening. 

Getekend aanvraagformulier SVn Starterslening Er moet een origineel ondertekend aanvraagformulier worden verzonden aan de SVn.
Getekend financieel rijbewijs Er moet een origineel ondertekend financieel rijbewijs worden verzonden aan de SVn.
Toekenningsbesluit Gemeente Het toekenningsbesluit met daarin de vermelding van de hoogte van de toegekende Starterslening door de Gemeente moet aan de SVn worden gestuurd. De 1e geldverstrekker wil ook een kopie hiervan ontvangen.
Offerte SVn De offerte van de SVn moet origineel ondertekend worden verzonden aan de SVn. De 1e geldverstrekker wil ook een kopie hiervan ontvangen. 
Bewijsstukken eigen vermogen Omdat de hoogte van de totale maximaal toegestane financiering afhangt van de hoogte van het eigen vermogen moeten er bewijsstukken worden aangeleverd aan de SVn over het vermogen.
Offerte 1e geldverstrekker De offerte van de 1e geldverstrekker moet ook worden verstuurd aan de SVn.
Legitmatiebewijs Zie omschrijving vereisten legitimatiebewijs

Hieronder beschrijven we welke documenten er nodig zijn voor de acceptatie van een Starterslening. Deze lijst komt overeen met de checklist die de SVn heeft gemaakt. Er is veel overlapping met de aanvraag voor een reguliere hypotheekofferte. Een overzicht op onze site kon echter niet ontbreken.

Identificatie Geldig legitmatiebewijs van iedere aanvrager
   
Inkomen Werkgeversverklaring
  Recente salarisstrook / inkomensspecificatie
   
Vermogen tot 1/7: Aangifte en aanslag Inkomstenbelasting van 2 jaar terug
  vanaf 1/7: Aangifte en aanslag Inkomstenbelasting van 1 jaar terug
  Verklaring van aanvrager (s) dat op de relevante peildatum er minder vermogen was dan de vermogensvrijstelling op de peildatum
   
Onderpand Getekende koop en / of aanneemovereenkomst
  Evt. meerwerk- / verbouwingsspecificatie
   
Incasso Recent afschrift met NAW-vermelding, IBAN, datum en saldo

 

Identificatie Geldig legitmatiebewijs van iedere aanvrager
   
Inkomen Werkgeversverklaring
  Recente salarisstrook / inkomensspecificatie
   
Vermogen tot 1/7/2015: Aangifte en aanslag Inkomstenbelasting 2013
  vanaf 1/7/2015: Aangifte en aanslag Inkomstenbelasting 2014
  Verklaring van aanvrager (s) dat op de relevante peildatum er minder vermogen was dan de vermogensvrijstelling op de peildatum
   
Onderpand Getekende koop en / of aanneemovereenkomst
  Evt. meerwerk- / verbouwingsspecificatie
   
Incasso Recent afschrift met NAW-vermelding, IBAN, datum en saldo