Benodigde stukken | Zelfbouw / CPO

Benodigde stukken voor hypotheek | Zelfbouw / CPO

Wanneer je hypotheek nodig hebt voor een woning die je zelf wilt bouwen of wanneer er sprake is van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) dan zijn de onderstaande documenten nodig. Hieronder staan de documenten die specifiek betrekking hebben op zelfbouw en CPO. Daarnaast zijn er nog diverse andere documenten nodig.

Omgevingsvergunning Document waaruit blijkt dat er voor de woning / het project een bouwvergunning is afgegeven.
Verbouwingsspecificatie Specificatie waarop inzichtelijk is gemaakt welke kosten er zijn begroot voor de volledige bouw
Specificatie leges Bewijsstukken waaruit blijkt wat de leges zijn.
Overeenkomsten voor ontwikkeling Bewijsstukken waaruit blijkt wat de kosten zijn voor de ontwikkeling
Offertes / facturen van de architect Bewijsstukken waaruit blijkt wat de kosten zijn voor de architect
Taxatierapport Nieuwbouw / Bestektaxatierapport waarin de taxateur verklaart wat de waarde is nadat alle begrote werkzaamheden zijn afgerond.
Termijnenschema Schema waarin staat beschreven wat de bouwtermijnen zijn en waaruit de betalingsverplichtingen blijken
Foto's Gedurende de bouw zal de geldverstrekker altijd foto's willen ontvangen, zodat de voortgang van de bouw inzichtelijk wordt gemaakt.