Creditcards

Creditcards

Een creditcard is altijd een betaalmiddel. Het is soms ook een kredietfaciliteit. Kredietfaciliteiten staan bij het BKR geregistreerd. Deze hebben invloed op de maximale leencapaciteit. 

Creditcard-kredietfaciliteit moet worden beëindigd. 

Het kan gebeuren dat er op basis van het inkomen geen ruimte meer is voor overige kredieten. Hierbij is het niet van belang wat het opgenomen saldo is. Van belang is tot welk bedrag er maximaal, direct, kan worden opgenomen. Een groot misverstand is dat de creditcard moet worden opgezegd. Dat is niet zo. Wel moeten de betalingscondities worden aangepast. Een creditcard waarbij er sprake is van gespreid betalen is een krediet. Wanneer maandelijks het saldo volledig wordt geïncasseerd, dan wordt het niet meer gezien als krediet. Wil je je creditcard behouden, wijzig dan de betalingscondities. Dit kan eenvoudig online, bij de aanbieder van de creditcard. 

Aan te leveren stukken

Gevraagd wordt vaak:

 • Contract van krediet
 • Actueel saldobiljet
 • Bewijsstuk aflossing krediet, uit eigen middelen

Wanneer een geldverstrekker verlangt dat de kredietfaciliteit wordt beëindigd, dan vragen ze vaak diverse stukken hiervanop. De geldverstrekker kan bij het BKR alleen zien op wiens naam, wanneer, welk soort krediet er is afgesloten en wat de kredietlimiet is en of er onregelmatigheden op het krediet zijn geweest. Ze kunnen niet zien waar het krediet is afgesloten. 

Het is daarom van belang dat we de geldverstrekker kunnen aantonen dat bewijsstukken betrekking hebben op het krediet waarvan gevraagd is om deze te beëindigen. Daarom adviseren wij de volgende stappen te doorlopen.

Stappenplan

 • Log in bij de omgeving van de creditcard-aanbieder
 • Ga naar een scherm waarbij je kunt zien wie de rekeninghouder is.
 • Maak een print van dit scherm
 • Ga naar een scherm waarbij je kunt zien wat het contractnummer is
 • Maak een print van dit scherm
 • Ga naar het rekeningoverzicht en maak een print van het actuele saldo
 • Maak een print van dit scherm
 • Is er sprake van een openstaand saldo, betaal dan dit bedrag en iets meer dan dat. Dit i.v.m. verschuldigde rente over de lopende maand. Betaal vanaf eigen betaalrekening.
 • Maak een print van de mutatie, zodat duidelijk is dat het openstaand saldo uit eigen middelen is betaald.
 • Ga naar een scherm waarbij je kunt zien wat het maximaal toegestane bedrag is dat kan worden opgenomen
 • Maak een print van dit scherm
 • Ga naar de pagina waarbij je de betalingscondities kunt wijzigen
 • Maak een print van de huidige betalingsconditie (dus gespreid betalen)
 • Maak de keuze om de betalingscondities te wijzigen, naar "direct incasseren" of iets met een vergelijkbare omschrijving
 • Maak een print van de gemaakte keuze
 • Na het bevestigen van deze keuze krijg je een bevestiging op het scherm waarin de gemaakte keuze wordt gemeld
 • Maak een print van deze bevestiging
 • Ga opnieuw naar de pagina waarbij je betalingscondities kunt vinden
 • Als je hier (direct) kunt zien dat de wijziging is doorgevoerd: maak een print hiervan
 • Veelal krijg je van de kredietverstrekker, per mail, een bevestiging van de wijziging, Ze bevestigen dat het krediet zal worden afgemeld bij het BKR
 • Bewaar deze mail zelf goed en bied deze aan ons aan via je Digimap.

Samenvoegen informatie

De geldverstrekker wil kunnen zien dat de kredietfaciliteit, op naam van een aanvrager, met een zeker limiet, is afgelost uit eigen middelen. Daarom moeten de prints worden samengevoegd. Ben je handig met de computer, dan is dit goed te doen. Wij adviseren om voor het maken van de prints "knipprogramma / snipping tool" te gebruiken. Dat is een programma dat op vrijwel iedere PC (Windows) standaard is geïnstalleerd. De afbeeldingen die je hebt gemaakt kun je samenvoegen in een Word-bestand. Dit Word-bestand moet je dan opslaan en een duidelijke naam geven. Binnen Word (Office 2016) is het mogelijk om het bestand om te zetten naar .pdf-formaat. Heb je een oudere versie, ga dan hierheen.

De eventuele bevestigingsmail die je ontvangt kun je uploaden. Het mooiste zou zijn om zelf deze bevestigingsmail samen te voegen met de andere prints. Dit kan via deze website. Dit kan alleen als het document met de prints is omgezet naar .pdf. 

Bewijsstuk aflossing uit eigen middelen

Wanneer er geen sprake is van een opgenomen bedrag, kan er geen sprake zijn van een aflossing. Dan moet er worden aangetoond dat er geen opgenomen saldo was. Daarom vragen we ook het actuele saldo. 

Volledigheid informatie is belangrijk

Wanneer een geldverstrekker niet kan zien wat de limiet was, op wiens naam het staat, wat het saldo was op het moment van omzetting betalingscondities, dan is de kans groot dat het document zal worden afgekeurd. Zeker bij financieringen met NHG moeten geldverstrekkers waarborgen dat alle informatie wordt aangeleverd. Vraag ons om hulp als je er niet uitkomt. Op kantoor kunnen wij helpen met het maken van de juiste prints en het samenstellen van een voor de geldverstrekker acceptabel document.