Documenten benodigd na een echtscheiding

Documenten benodigd na een echtscheiding (voor een nieuwe financiering)

Bij het aanvragen van een hypotheek ontkomen we er helaas niet aan documenten te moeten opvragen die gerelateerd zijn aan het verbreken van het voorgaande huwelijk, indien van toepassing uiteraard. Wanneer de echtscheiding minder dan 12 jaar geleden heeft plaatsgevonden dan wil de geldverstrekker vaststellen of er nog rechten of plichten voortvloeien uit het vorige huwelijk. Het is flink graven in het verleden, wat vaak niet fijn is, maar het moet om een hypotheek te kunnen krijgen.

De documenten die gevraagd worden zijn hieronder benoemd. Ook staat er uitleg bij waarom deze informatie nodig is en wat er precies nodig is. Zowel bij aanvragen met als zonder NHG zijn deze documenten noodzakelijk om de aanvraag administratief afgerond te krijgen.

De genoemde documenten zijn bij voorkeur al tijdens het eerste gesprek beschikbaar om niet achteraf voor verrassingen te komen staan.Het zou uitermate vervelend zijn wanneer gemaakte berekeningen niet kunnen waar gemaakt.

Dezelfde documenten zijn benodigd wanneer een geregistreerd partnerschap was beëindigd. 

Het echtscheidingsconvenant
In het echtscheidingsconvenant zijn alle afspraken vastgelegd met betrekking tot de echtscheiding. Afspraken over de woning, de hypotheek, vermogen, schulden, omgang met de kinderen, pensioenen zijn hier voorbeelden van. Ook rechten op plichten ten aanzien van partner- en kinderalimentatie liggen hierin vast. De geldverstrekker wil en moet altijd vaststellen wat er is afgesproken met betrekking tot de financiële afwikkeling van het huwelijk. Omdat alimentatierechten, die met name beoordeeld worden / in beeld moeten worden gebracht, maximaal 12 jaar kunnen duren is het niet nodig om deze zaken aan te leveren wanneer de inschrijving van de echtscheiding langer dan 12 jaar geleden is gebeurd. 
Het vonnis van de rechtbank
De rechtbank doet na het verzoek tot echtscheiding en de behandeling een uitspraak, waarin zij veelal het convenant bekrachtigt. Er vindt een formele uitspraak plaats waarbij nagenoeg altijd wordt verwezen naar het convenant voor wat betreft de gemaakte afspraken. De geldverstrekker wil vaststellen of het convenant heeft geleid tot een vonnis. Indien naar een convenant wordt verwezen in het vonnis, moet dit overeenkomende convenant worden aangeleverd. 
Het bewijs van inschrijving van de echtscheiding in het BRP
Een echtscheiding is formeel pas helemaal afgerond wanneer het vonnis is bekrachtigd door de inschrijving van de echtscheiding bij de burgerlijke stand. Om deze reden zal er moeten worden aangetoond dat de echtscheiding ook echt is ingeschreven bij de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) van de Gemeente.  
De akte van verdeling van de voormalig echtelijke woning
Als er een voormalig) echtelijke woning was, dan zijn hier vaak afspraken over gemaakt. De woning wordt aan iemand toebedeeld en de hypotheek ook. Dit op grond van afspraken in het convenant. In de praktijk gebeurt het meer dan eens dat er daaraan geen opvolging wordt gegeven en dat er in tegenstelling tot wat er was afgesproken sprake is van onverdeelde boedel. Er moet kunnen worden aangetoond dat het eigendom is overgedragen en de hypotheek op eigen naam of naam van de ander is gesteld. Reden van deze gewenste vaststelling is dat er wanneer er geen feitelijke verdeling heeft plaatsgevonden er nog sprake is van hoofdelijke (volledige) aansprakelijkheid voor de betaling van de hypotheeklasten of dat er sprake kan zijn van gedeelde eigendom van de woning.