Mijn Pensioenoverzicht

Mijn Pensioenoverzicht

Op www.mijnpensioenoverzicht.nl moet je inloggen met je DigiD. Hier zie je, naast de hoogte van je AOW, hoeveel pensioen je hebt opgebouwd en bij welke pensioenuitvoerder (pensioenfonds of -verzekeraar) dat is opgebouwd. Ook zie je wat je nabestaanden krijgen na je overlijden. Helaas kun je hier niet zien wat de hoogte is van een eventueel arbeidsongeschiktheidspensioen. Ook zie je geen individuele pensioenplannen (niet bij een pensioenuitvoerder opgebouwd). 

 Inlogpagina www.mijnpensioenoverzicht.nl

Inloggen op Mijn Pensioenoverzicht

Ga naar www.mijnpensioenoverzicht.nl en log in met je DigiD

Inloggen met DigiD op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Na het inloggen moet je akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden / Gebruiksvoorwaarden van de website. 

Je ziet vervolgens een overzicht van boven naar beneden waarin je kunt zien wat er aan pensioenrechten is opgebouwd en waar je heen gaat. Je kunt door de velden heen lopen door steeds op volgende te drukken. Welke informatie je ziet is per persoon verschillend. 

Overzicht www.mijnpensioenoverzicht.nl

Wat als mijn situatie verandert?

Op de website kun je een aantal "life-events" zien en hierbij staat uitleg wat de gevolgen (kunnen) zijn voor je opgebouwde en te bereiken pensioen. Vraag ons om advies wanneer een life-event aanstaande is. 

life-events op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Downloaden van gegevens van www.mijnpensioenoverzicht.nl

Onderaan de pagina zie je de volgende balk:

Footer-balk MPO

Bovenaan de pagina zie je (met je eigen naam)

download alternatief 2

Druk op download gegevens of samenvatting. Daarna zie je het volgende scherm:

Gegevens downloaden MPO

Kies hier voor "Sla op als XML-bestand". Dit bestandsformaat is voor ons in te lezen in onze adviessoftware. Wanneer we de gegevens in .pdf aangeleverd krijgen, dan zijn we onnodig veel tijd kwijt aan het invoeren van de gegevens. Ook is de kans groter dat we dan fouten maken. Zorg ervoor dat wanneer je het bestand opslaat deze een duidelijke omschrijving krijgt. Zeker wanneer je ook een partner hebt is dat belangrijk, omdat we anders niet weten van wie welk bestand is. Een duidelijke omschrijving is het wanneer je eigen naam erbij staat in de naam van het bestand. 

download benoemen van www.mijnpensioenoverzicht.nl

Mail ons het gedownloade bestand tezamen met de overige gevraagde dossierstukken. 

Filmpje over de werking van www.mijnpensioenoverzicht.nl