Vereisten specificatie Energiebesparende voorzieningen

Vereisten specificatie Energiebesparende voorzieningen

Geldverstrekkers kennen strenge eisen ten aanzien van de specificatie van energiebesparende voorzieningen. HIeronder zetten we de controlepunten uiteen. Dit beleid is voorgeschreven door NHG.

De begrote kosten mogen niet zelfstandig worden besteed, verplichte uitbesteding
Offerte moet liggen na de datum van de hypotheekofferte
Offerte moet zijn opgesteld door een bedrijf dat actief is in de bouw
De energiebesparende onderdelen moeten afzonderlijk worden genoemd
De energiebesparende onderdelen moeten afzonderlijk worden begroot
De omschrijving moet overeenkomen met de omschrijvingen die matchen met beleid
Een totaaltelling waarbij de energiebesparende kosten een onderdeel hiervan mag niet
De offerte moet zijn afgedrukt op briefpapier, met vermelding bedrijfsnaam etc.
De kosten moeten exact worden neergezet. Ca. / +/- / Ong. is niet toegestaan
Indien er meerdere verbouwingsopties worden geoffreerd moet duidelijk zijn welke optie er is gekozen, door bevestiging vanuit de opdrachtgever / aannemer
Het begrote bedrag moet overeenkomen met de financieringsopzet
Eventuele subsidies moeten niet op de offerte worden vermeld
De offerte moet afkomstig zijn van een Nederlands bedrijf