Werkgeversverklaring | vereisten

Werkgeversverklaring | vereisten

De werkgeversverklaring wordt zeer vaak foutief ingevuld. Hieronder zetten we de meest voorkomende redenen uiteen. Wanneer wij een werkgeversverklaring afkeuren, dan verwijzen we naar deze pagina. Iedere geldverstrekker zal de werkgeversverklaring vergelijken met de salarisstrook. Daarom zetten we hieronder ook uiteen welke zaken op de salarisstrook leiden tot afwijzing. 

Referentienummer Omschrijving Reden afkeuring
A1 Pen Niet met dezelfde pen ingevuld
A2 Pen Niet met blauwe pen ingevuld / ondertekend.
A3 Pen Met potlood ingevuld
A4 Pen Er is met tipp-ex een correctie gemaakt
A5 Pen Er zijn doorhalingen / correcties gedaan
B1 Handschrift Niet duidelijk leesbaar
B2 Handschrift Er zijn meerdere handschriften waarneembaar
B3 Handschrift Betrokkene heeft zelf alvast personalia ingevuld
C1 Bedrijfsstempel Geen bedrijfsstempel bij verklaring voorzetting dienstverband
C2 Bedrijfsstempel Wel een bedrijfsstempel bij verklaring voortzetting dienstverband, terwijl er een vaste aanstelling is
C3 Bedrijfsstempel Geen bedrijfsstempel onderaan de werkgeversverklaring
C4 Bedrijfsstempel Stempel staat door de datum heen waardoor de de datum onleesbaar is geworden
C5 Bedrijfsstempel De bedrijfsnaam op de stempel wijkt af van de ingevulde bedrijfsnaam
C6 Bedrijfsstempel Er wordt een watermerk gebruikt in plaats van een stempel
D1 KvK Nummer staat niet ingevuld
D2 KvK Omschrijving bedrijfsnaam bij de KvK komt niet overeen met ingevulde bedrijfsnaam
D3 KvK Adresgegevens van KvK komen niet overeen met ingevulde adresgegevens
E1 Adresgegevens Adresgegevens werknemer komen niet overeen met gegevens op de salarisstrook
E2 Adresgegevens Er is geen match bij het adres van de werkgever; er moet een match zijn tussen adres op strook en verklaring.
F1 Naam Niet de volledige naam met voorletters staat ingevuld (bijvoorbeeld voornaam)
F2 Naam Naam is onjuist gespeld
G1 Geslacht Geslacht is niet ingevuld
H1 Datum in dienst Datum in dienst wijkt af van datum in dienst op de salarisstrook of arbeidsovereenkomst
H2 Datum einde dienstverband: Datum einde tijdelijk dienstverband is niet ingevuld
I1 Functie Omschrijving functie wijkt af van omschrijving op salarisstrook / arbeidsovereenkomst
J1 Soort dienstverband Soort dienstverband wijkt af van arbeidsovereenkomst
K1 Proeftijd Staat niet of onjuist ingevuld, verklaring moet worden ondertekend na afloop van proeftijd
L1 Voornemens beëindiging Is niet ingevuld
M1 Directeur / aandeelhouder Is niet ingevuld. Niet verplicht bij overheid. Indien van toepassing, dan separate verklaring wat de zeggenschap inhoudt en wat het aandeel is binnen het bedrijf (door (overige) directie
N1 Verklaring voortzetting dienstverband Is niet of onvolledig  ingevuld bij tijdelijk dienstverband
N1 Verklaring voortzetting dienstverband Is ingevuld, terwijl er een vast dienstverband is
N1 Verklaring voortzetting dienstverband Geen extra bedrijfsstempel
N1 Verklaring voortzetting dienstverband Geen extra handtekening
N1 Verklaring voortzetting dienstverband Er worden voorbehouden gemaakt waardoor de verklaring niet onvoorwaardelijk is
N1 Verklaring voortzetting dienstverband Komt niet overeen met het bepaalde in de arbeidsovereenkomst
N1 Verklaring voortzetting dienstverband Wordt separaat verklaard en niet op de verklaring zelf
N1 Verklaring voortzetting dienstverband Wordt ingevuld tijdens 1e dienstverband, terwiijl hierna nog een tijdelijk contract volgt
O1 Bruto jaarsalaris Geen aansluiting tussen ingevuld jaarsalaris en salaris op salarisstrook mogelijk
O1 Bruto jaarsalaris Afronding is foutief, er mag ALLEEN naar beneden worden afgerond op hele Euro's, maar bij voorkeur GEEN afronding!
O1 Bruto jaarsalaris Het maandsalaris is ingevoerd
O1 Bruto jaarsalaris Een toekomstig inkomen is ingevuld
O1 Bruto jaarsalaris Vaste toeslagen worden bij het bruto jaarsalaris opgeteld, geen aansluiting met salarisstrook
O1 Bruto jaarsalaris Er wordt onterecht geen rekening gehouden met inhouding vanwege ouderschapsverlof
P1 Vakantietoeslag Er staat een percentage ingevuld. Er moet een bedrag staan
P2 Vakantietoeslag Laatst uitbetaald bedrag is ingevuld i.p.v. toeslag op basis van huidig inkomen
P2 CAO-budget Niet alle componenten tellen mee. Een toelichting / specificatie is noodzakelijk
Q1 Onregelmatigheidstoeslag / provisie / overwerk Het ingevulde bedrag is niet het bedrag over de afgelopen 12 maanden voorafgaande aan het moment van invullen, maar bijvoorbeeld laatste maand * 12
Q2 Onregelmatigheidstoeslag / provisie / overwerk Er wordt een benadering gegeven (ca.)
Q3 Overwerk Het totale inkomen van de afgelopen 12 maanden (bij een 0-uren contract) staat niet bij overwerk, maar bij bruto jaarsalaris.
Q3 Overwerk Overwerk wordt niet op separaat verklaard, terwijl dit wel is genoten afgelopen jaar
R1 Variabel inkomen De verklaring variabel inkomen is niet bijgesloten
S1 Model Een verouderd model wordt gebruikt
S1 Model Eigen model wordt gebruikt dat niet voldoet aan alle recente eisen van dit overzicht
T1 Voetnoten Er is bij ingevuld inkomen geen voetnootverwijzing ingevuld of een onjuiste voetnootverwijzing
U1 Geen bedrijfsstempel Deze is niet aanwezig en er is geen verklaring gegeven hiervoor. Gebruik dit model
U1 Geen bedrijfsstempel Verklaring geen bedrijfsstempel wordt niet geprint op eigen briefpapier. Wanneer er geen briefpapier is moet dit ook worden verklaard.
V1 Salarisstrook Betaling per kas staat ingevuld. Dit is niet acceptabel.
V1 Salarisstrook Er wordt geen recente salarisstrook aangeleverd
V1 Salarisstrook Er staat geen IBAN ingevuld
W1 Te oud Op het moment van aanvragen van de hypotheekofferte is het document ouder dan 3 maanden.
X1 Toevoegingen Toevoegingen moeten separaat worden verklaard. Deze mogen niet op de verklaring zelf worden geschreven.
X2 Toevoeging inkomensbestanddelen Kostenvergoedingen, bijdragen levensloop, bijdrage reiskosten etc. dienen niet op de verklaring te staan. 
Y1 Verificatie De persoon die is ingevuld als persoon bij wie er verificatie kan plaatsvinden is niet bereikbaar
Y2 Verificatie Een mobiel nummer is niet toegestaan, contactpersonen moeten via een vast telefoonnummer bereikbaar zijn
Z1 Ondertekening Bij familierelatie werkgever / werknemer dient de verklaring tevens door de accountant te worden ondertekend.
Z2 Ondertekening Ondertekening moet door één persoon worden gedaan. Zowel bij verklaring voortzetting dienstverband als onderaan. Indien er meerdere personen ondertekenen moet worden verklaard waarom dit is. In opdracht ondertekenen mag niet
Z3 Ondertekening Indien er ondertekend wordt door een externe partij moet blijken dat deze persoon gemachtigd is hiertoe door directie / eigenaar.
Z3 Ondertekening Bij een DGA moet een externe partij de verklaring invullen en ondertekenen
Z4 Ondertekening Naam van de ondertekenaar moet duidelijk zijn. Dit kan een afwijkend persoon zijn van de persoon met wie contact moet worden gelegd ter verificatie. 
AA1 Lening Bij een onderhandse lening moeten leenovereenkomst en detailgegevens worden vermeld en op aparte bijlage worden verklaard
AA2 Loonbeslag / looncessie Er moet volledige duidelijkheid worden gegeven over deze zaken.