Beheer en nazorg

Beheer en nazorg

Niet alleen bij het afsluiten van een hypotheek willen wij onze relaties van dienst zijn. Voor ons is dit het begin van een langdurige samenwerking.

Ons streven is om met iedere relatie periodiek contact te hebben. We blijven graag op de hoogte van ontwikkelingen die invloed hebben op de persoonlijke financiële situatie. Belangrijke wijzigingen op het gebied van hypotheekverstrekking of belastingzaken melden we hier op onze website.

Heb je vragen over lopende producten, ook over producten die elders zijn afgesloten, dan kun je ons altijd contacten. We bekijken waarmee we je van dienst kunnen zijn. Wij willen graag totaalrelaties. Hiermee bedoelen we dat onze relaties ons zien als hun belangenbehartiger op het gebied van:

 • Hypotheken
 • Kredieten en leningen
 • Schadeverzekeringen
 • Levensverzekeringen
 • Sparen
 • Beleggen
 • Oudedagsvoorzieningen
 • Belastingzaken

Wanneer wij doorlopend op de hoogte zijn en blijven van de situatie van onze relaties, zijn wij in staat om te ontzorgen. Financiële zaken zijn voor veel mensen niet hun favoriete bezigheid. Het is onze dagelijkse activiteit.

Wij hebben toegevoegde waarde in bijvoorbeeld de volgende situaties:

 • Wonen, het financieren van een huis
 • Samenwonen, trouwen
 • Scheiding
 • Overlijden
 • Werk
 • Ondernemen
 • Gezinsuitbreiding
 • Stoppen met werken
 • Verzekeren 

Deze situaties worden ook wel omschreven als “life-events”. Wanneer wij niet over voldoende kennis beschikken om iemand volledig te kunnen informeren of adviseren zullen wij doorverwijzen naar een terzake deskundige binnen ons netwerk. Denk hierbij aan een accountant of een notaris.

Life Events

 

Benodigde stukken voor onderhoudsgesprek (beheer)

Om een onderhoudsgesprek succesvol te kunnen laten verlopen is het zowel voor ons als voor onze relaties noodzakelijk om voorbereidingen te treffen. Een aantal zaken vragen wij op om onze administratie te actualiseren.

Wanneer een huishouden bestaat uit meerdere mensen, dan hebben we de documenten nodig van ieder persoon. We kijken altijd naar financiën en verzekeringen. In samenhang. 

 • Legitimatiebewijs (van alle thuiswonende gezinsleden)
 • Aangifte Inkomstenbelasting van het laatste jaar
 • Recente salarissstroken
 • Werkgeversverklaring
 • Recente waarde-opgave van vermogensopbouwplannen (ook via ons gesloten)
 • Recente opgave van spaar- en beleggingstegoeden
 • Uniform pensioenoverzicht van huidig pensioenfonds
 • .xml-bestand van www.mijnpensioenoverzicht.nl
 • .pdf-bestand van www.mijnpensioenoverzicht.nl
 • Polissen van alle lopende schadeverzekeringen, m.u.v. zorgverzekeringen en via ons afgesloten
 • Voorzieningen die het financiële risico van arbeidsongeschiktheid afdekken
 • Uitvaartverzekeringspolissen 

Naast deze gegevens willen we het graag weten of er specifieke vragen zijn. Wij kunnen ons waar nodig dan hierop voorbereiden voorafgaande aan het gesprek.

We zien uit naar een prettig onderhoudsgesprek, waarna je de komende tijd je weer lekker met andere dingen kunt bezig houden.