Bemiddelingswerkzaamheden

Bemiddelingswerkzaamheden

Vaak is het niet volledig duidelijk wat bemiddeling inhoudt. Het doel van bemiddeling is het tot stand laten komen van de productinvulling dat gebaseerd is op het gegeven advies. Langs deze weg geven we beknopt uitleg over wat deze werkzaamheden inhouden.

Ontvangen documenten

De documenten die benodigd zijn om een dossier geaccepteerd te krijgen door een geldverstrekker worden tijdig opgevraagd. Na ontvangst worden deze documenten toegevoegd aan het digitale klantdossier.

Controleren documenten

Wanneer de documenten zijn ontvangen worden ze grondig gecontroleerd. Het gebeurt zeer vaak dat wij documenten moeten afkeuren, omdat deze niet voldoen aan de eisen van de geldverstrekker. Om te voorkomen dat we later in het proces vertraging oplopen vragen wij zelf om het aanleveren van een verbeterde versie die wel voldoet.

Verzenden documenten

Alle goedgekeurde documenten moeten worden aangeboden aan de geldverstrekker. Dit gaat via een gesloten digitale straat. Dit is HDN

Hieronder een filmpje uit 2018, waarbij HDN ons heeft uitgenodigd om mee te denken over efficiëntere processen.

 

Bewaken kritieke temijnen

In ieder traject is er sprake van datums die belangrijk zijn. Bij een aankoop betreft dit vaak de datum waarop de ontbindende voorwaarde van financiering vervalt, ofwel de datum waarbinnen de hypotheek rond moet zijn om geen risico's te lopen. Bij een oversluiting is dit vaak de datum waarop een aflosnota vervalt. Daarnaast spelen ook andere mogelijke datums een rol zoals een gepland datum van overdracht of de geldigheidsduur van een offerte.

Spoedverzoeken indienen

Wanneereen dossier de belangrijke termijnen dreigt te overschrijden, dan zal de binnendienstmedewerker altijd contact opnemen met de geldverstrekker om een spoedbeoordeling te verkrijgen. Dit kan alleen bij een dossier de compleet is qua acceptatiestukken. Waar nodig zal de accountmanager van de geldverstrekker ook worden ingeschakeld. Er zijn altijd piekmomenten bij geldverstrekkers. Dit heeft vaak te maken met een versobering van de wet- of regelgeving. In beginsel betekent dit dat eind juni en eind december er langere verwerkingstermijnen te verwachten zijn omdat de afgelopen en de komende jaren de normen ten aanzien van de maximale verstrekking onder NHG en de maximale verstrekking ten opzichte van de waarde van de woning zijn en worden verlaagd. Daarnaast worden ieder jaar de normen bekend gemaakt van wat iemand kan leven ten opzichte van het inkomen. De afgelopen jaren heeft dit steevast geleid tot forse verlagingen van de maximale hypotheek, waardoor oriënteerders massaal in beweging kwamen met fors oplopende verwerkingstermijnen als gevolg. 

Contact onderhouden met alle partijen

De binnendienst onderhoudt proactief contact met alle betrokken partijen. Op deze manier is het voor iedereen duidelijk waar het proces zich bevindt en wat de verdere verwachtingen zijn ten aanzien van de afhandeling.

Misvatting belang werkzaamheden binnendienst

Helaas is het niet altijd inzichtelijk wat een binnendienstmedewerker precies doet en wanneer. Hierdoor kan onterecht het idee bij klanten ontstaan dat hier geen tot weinig tijd aan wordt besteed. Wij communiceren zoveel mogelijk wat er wordt gedaan in het dossier. We melden zelfs vaak dat er nog niets nieuws te melden is. Helaas kan het voorkomen dat vanwege drukte bij een geldverstrekker er geen mogelijkheden zijn om uitzonderingen voor elkaar te krijgen, zoals een spoedbeoordeling. Omdat wij goede banden onderhouden met onze leveranciers, met de acceptatieteams en met onze accountmanagers (de vertegenwoordigers van de geldverstrekkers) en omdat wij altijd streng gecontroleerde dossiers aanleveren lukt het ons vaak om meer voor elkaar te krijgen dan dat standaard mogelijk is.