Privacyverklaring | AVG | geldig vanaf 25-05-2018

Privacyverklaring | AVG | geldig vanaf 25-05-2018

Er is sinds 25-05-2018 nieuwe regelgeving van toepassing. Dit op grond van een besluit van de EU. Dit is de General Data Protection Regulation (GDPR). In Nederland is deze regeling verder vertaald in de AVG. Dit is de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Op grond hiervan moet ieder bedrijf meer duidelijkheid bieden over de wijze waarop er wordt omgegaan met privacygevoelige gegevens. Op deze pagina vind je onze privacyverklaring, ook bekend als privacy statement. Mocht je na het lezen van deze verklaring nog vragen hebben, laat het ons gerust weten. 

Naast onderstaande verklaring is intern ieder nog bewuster gemaakt van de vertrouwelijkheid inzake het verwerken van gegevens. Onder meer is het protocol datalekken besproken. 

Hilgersom Financieel Advies & Planning BV respecteert je privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Hieronder lees je hoe wij omgaan met je persoonsgegevens. Wij verwerken deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerking van je gegevens

Je persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van:

 • Het afhandelen van contactverzoeken die via onze website worden gedaan
 • Het adviseren en bemiddelen bij verzekeringen, hypotheken, spaarrekeningen, etc.
 • Het communiceren met onze relaties
 • Het voorkomen van fraude jegens financiële instellingen (denk aan witwassen of identiteitsfraude)
 • Het voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen

Het gebruik van de website www.duidelijkehypotheek.nl

Hilgersom Financieel Advies & Planning BV heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je bezoek aan en het gebruik van de website te beveiligen en misbruik van je gegevens te voorkomen. Alle personen die namens Hilgersom Financieel Advies & Planning BV van je persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn verplicht hierover geheimhouding te betrachten.

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze dienstverlening en over relevante ontwikkelingen op het gebied van verzekeringen, hypotheken, sparen, etc. Wanneer je klant bij ons wordt, wordt je e-mailadres automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Ook kun je je op onze nieuwsbrief abonneren zonder dat je klant bent bij ons bedrijf. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden.

Als je het contactformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Verstrekking aan derden

Je gegevens worden slechts dan aan verzekeraars en geldverstrekkers verstrekt wanneer het je uitdrukkelijke wens is om een overeenkomst inzake een financieel product af te sluiten. Dan worden slechts die gegevens aan deze derden verstrekt die strikt noodzakelijk zijn voor het afsluiten van het financiële product.

Wanneer noodzakelijk, geven wij je persoonsgegevens door aan organisaties die relevant zijn voor de uitvoering van een financieel product. Wanneer je bijvoorbeeld een schade wilt claimen op een afgesloten verzekering, bestaat de mogelijkheid dat een schade-expert bij je langs komt of dat wij een schadehersteller vragen om contact met je op te nemen.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat je van deze websites gebruik maakt.

Wat zijn je rechten?

Jij bent onze klant. Dus jij hebt het recht om te bepalen welke gegevens wij wel of niet van je mogen ontvangen. Maar daarnaast heb je nog andere rechten. Wij vatten deze hieronder samen. 

 1. Je mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van je hebben. Dit overzicht verstrekken wij je kosteloos.
 2. Indien je meent, dat wij bepaalde gegevens over je onjuist in onze administratie hebben verwerkt, dan kun je om correctie vragen. Wij stellen dit zeer op prijs, omdat wij uiteraard alleen ons werk goed kunnen doen, wanneer de gegevens waarmee wij voor je werken correct zijn.
 3. Indien je niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben geregistreerd, dan kun je ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. Uiteraard voldoen wij in dat geval aan je verzoek, met inachtneming van eventuele gerechtvaardigde belangen van ons bedrijf die zich tegen verwijdering van je gegevens verzetten.
 4. Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de van jou ontvangen gegevens gebruiken. Mocht je op enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld dat wij bepaalde gegevens niet aan een bepaalde organisatie mogen doorgeven, dan kun je ons dit laten weten. Ook aan dit verzoek zullen wij dan uiteraard voldoen.
 5. Indien je dat wenst, kun je ons vragen je gegevens over te dragen aan een derde. Bijvoorbeeld je accountant, advocaat of bank. Na ontvangst van je verzoek zullen wij zo spoedig mogelijk je verzoek uitvoeren.
 6. Indien wij van derden persoonlijke informatie van je ontvangen, bijvoorbeeld van je verzekeraar, accountant, bank of andere financieel adviseurs dan informeren wij je indien gevraagd over de bron waaruit wij deze informatie hebben ontvangen.

Wijziging van deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer je onze privacyverklaring regelmatig raadpleegt, ben je van deze wijzigingen op de hoogte.