Referentie-actie

Referentie-actie

Wij hopen dat onze klanten tevreden zijn over onze dienstverlening. En dat zij ons daarom graag positief aanbevelen bij anderen. Omdat wij dit waarderen geven wij klanten die ons in contact brengen met iemand die besluit om verder te gaan met ons in een advies- en bemiddelingstraject een cadeaukaart ter waarde van € 100,= (*)

Actie 2019 (en 2020) 

 • Alle klanten die in 2019 ons 5 nieuwe klanten aanleveren, krijgen bij deze 5de klant een cadeaukaart ter waarde van € 250,=.
 • Bij de eerste 4 nieuwe klanten is de vergoeding per klant "gewoon" € 100,=. 

Let op: we hebben besloten dat we de referenties die we ontvangen tot 31-12-2020 meetellen voor deze actie! 

Cadeaukaarten

 • Het is mogelijk om te kiezen voor één van de cadeaukaarten die op deze website te vinden zijn.

Voorwaarden (*)

 • Het minimale bedrag dat wij factureren aan onze nieuwe klant bedraagt € 1.295,= (vrij van of exclusief BTW). Is het bedrag lager, dan verstrekken wij geen cadeaukaart
 • Wanneer de betaling van onze factuur van onze nieuwe klant volledig is betaald, zorgen wij ervoor dat binnen 1 week  "de aanbrenger" de mogelijkheid heeft om een cadeaukaart te kunnen kiezen.
 • Er is geen maximum aan het aantal cadeaukaarten dat je kunt “verdienen”. 
 • Wanneer meerdere klanten dezelfde nieuwe klant met ons in contact brengen wordt het bedrag gedeeld.
 • Wij geven aan de nieuwe klant altijd aan dat wij een vergoeding geven aan de “aanbrenger”.
 • Het is niet mogelijk om de cadeaukaart om te ruilen voor een vergoeding in contanten.
 • De cadeaukaart wordt verstrekt aan de persoon die de aanbrenger ons meldt. Indien er sprake is van een koppel, dan gaan we er vanuit dat de cadeaukaart gezamenlijk wordt besteed.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor de uitvoering van de Diensten van de website. Uiteraard doen wij bij problemen met een cadeaukaart onze uiterste best om dit probleem te verhelpen.
 • Deze actie geldt vanaf 21-01-2019 voor onbepaalde tijd.
 • De telling eindigt op 31-12-2020 voor de vijfde referentie. 
 • Wij behouden ons het recht voor om deze actie op ieder moment te beëindigen of naar eigen inzicht te wijzigen.
 • In alle situaties waarin deze voorwaarden niet voorzien beslissen wij hoe hiermee om te gaan.