Tarievenlijst dienstverlening

Tarievenlijst dienstverlening

Op deze pagina staan de tarieven die door ons worden gehanteerd. Deze tarieven zijn actueel per januari 2019
 
LET OP: PER 01-01-2021 zijn onze tarieven gewijzigd. Vraag ons naar de nieuwe tarieven. Wij geven het juiste tarief na het kennismakingsgespek door.
 
De genoemde tarieven zijn van toepassing op alle diensten die na 01-01-2019 zijn aangevangen. Zowel hogere als lagere tarieven voor eerder aangevangen werkzaamheden worden niet aangepast. 
 
De tarieven voor advies, bemiddeling en nazorg zijn zo compleet mogelijk vermeld. Wij werken met vaste tarieven. Wanneer er een hoger tarief moet worden gerekend dan geven wij dit duidelijk en tijdig aan. 
 
Wanneer er tarieven ontbreken, dan spreken we met onze relatie af welke kosten er worden gerekend. Het komt voor dat er overlapping is van advies- of bemiddelingswerkzaamheden. Wij geven tijdig aan wat het tarief dat wij toepassen.
 
Wij maken ook duidelijk welke gratis services onze relaties van ons mogen verwachten. 
 
De inhoud van de werkzaamheden per beschreven stap leggen we graag voorafgaande aan de dienstverlening uit. 
 
We willen een tarief afgeven dat in verhouding staat tot de te verrichten werkzaamheden en de complexiteit. Waarbij meerwerk ten opzichte van onze offerte een uitzondering is. 
 
Het is, zonder dat wij volledig op de hoogte zijn van wat er speelt binnen een dossier, niet mogelijk een tarief af te geven. Dit is dus pas mogelijk na de inventarisatie en het ontvangen van de relevante documentatie. 
 
Het eerste gesprek is zonder kosten. Dit is de oriëntatiefase. Is de wens om verder te gaan, dan gelden onderstaande tarieven, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 
 
Met het uploaden van documenten begint onze dienstverlening. 
 
Als er vragen zijn, laat het ons gerust weten. Bel ons op 0174-220013 of mail ons op info@duidelijkehypotheek.nl 
 

Toelichting

 • Tarieven zijn in € en vrijgesteld van BTW, tenzij anders gemeld
 • Facturatie vindt achteraf plaats, betalingstermijn 7 dagen
 • Onze beloning is eenmalig per dienst, tenzij anders vermeld

Doorbelasting van gemaakte kosten voor advieswerkzaamheden (vanaf 01-07-2019)

 • Het is soms nodig om gegevens op te vragen bij het Kadaster, de Kamer van Koophandel, Calcasa of overige bronnen. Indien de dienst aankoopbemiddeling wordt afgenomen dan worden Kadaster-kosten niet doorbelast. 
 • Indien ondernemers niet zelfstandig uittreksels van de Kamer van Koophandel aanleveren, of wanneer deze niet recent genoeg zijn, dan vragen wij deze op. 
 • Indien het mogelijk of noodzakelijk is om een Calcasa-rapport op te vragen, dan doen wij dit.
 • Gemaakte kosten worden op de uiteindelijke factuur doorbelast tegen het tarief dat bij ons in rekening wordt gebracht.

Werkwijze 

Onderstaande tarieven zijn van toepassing wanneer we goed samenwerken. Hieronder verstaan wij onder andere het volgende:
 • Er wordt gebruik gemaakt van onze Digimap
 • Documenten worden op de juiste manier, tijdig, aan ons aangeboden
 • Wij worden op de hoogte gehouden van ontwikkelingen na het kennismakingsgesprek
 • Wij krijgen toestemming om actuele gegevens op te kunnen vragen
 • Wij krijgen toestemming om gedurende de looptijd informatie te verstrekken of vragen over financiële producten en diensten

Inhoudsopgave

 • Hypotheek-gerelateerde zaken, nieuwe verstrekking
 • Hypotheek-gerelateerde zaken, mutaties op bestaande hypotheek
 • Overige producten en diensten
 • Belastingdiensten

Hypotheek-gerelateerde zaken, nieuwe verstrekking

 
 

Hypotheek-gerelateerde zaken, mutaties op bestaande hypotheek

 
 

Overige producten en diensten

 
 
 
 

Belastingdiensten