Uitdraai van BRP | Extract of BRP

Uitdraai van BRP | Extract of BRP

Geldverstrekkers vragen bij niet-Nederlanders vaak om een uitdraai van de Basisregistratie Persoonsgegevens. De reden hiervan is om vast te stellen sinds wanneer ze woonachtig zijn in Nederland, aan te tonen door de datum eerste inschrijving. Vaak is de eis dat er minimaal 1 of 3 jaar in Nederland gewoond moet zijn om in aanmerking te komen voor een reguliere hypotheekverstrekking

Almost all mortgagebanks want to know when a non-Dutch person applies for a mortgage since when he of she had been in Holland. They request a document in which can be seen when the first registration in Holland was. This information can be downloaded. On this page you find instructions about how to get to that information and how to send it to us. It is important to follow the instuctions correctly. Please do not make screenshots from your phone, but use a normal PC. A minimum stay of 1 to 3 years is what most banks demand. 

Stappenplan verkrijgen informatie over eerste inschrijving in Nederland

Ga naar Mijn Overheid

Go to Mijn Overheid

Video

Activeer waar nodig je account met je DigiD

When applicable: Activate your account, using your DigiD

Log in met je DigiD

Wanneer je voor het eerst inlogt dan kan het zijn dat je voorwaarden moet accepteren. Tevens zie je een lijst met partijen waarvan je informatie kunt ontvangen in je digitale brievenbus van Mijn Overheid. Je krijgt een e-mail wanneer één van deze partijen informatie heeft voor je. Je moet dan inloggen en dan kun je de informatie ophalen. Denk hierbij aan de nota voor Gemeentelijke belastingen. 

Log in using your DigiD

When you log in for the first time, you have to agree with the general conditions and terms. You will also see a list of government institutions from which you can receive infomation in your digital mailbox in the environment of Mijn Overheid. You will receive an e-mail whenever one of these institutions has information for you. You have to log in to find the information. An example is a message about your new local taxes for a new year. 

Ga naar Persoonlijke Gegevens

Go to Persoonlijke Gegevens

Ga naar Basis Persoonsgegevens

Go to Basis Persoonsgegevens

Ga naar inschrijving

Maak een screenshot van de informatie die je ziet op deze pagina. Sla deze op met een duidelijke omschrijving (zoals naam_BRP_informatie_datum). Upload dit bestand in je Digimap

Go to inschrijving

Make a screenshot of the information that you see on this page. Save this screenshot with a clear description (such as Name_BRP_information_date). Upload this tile in your Digimap